Phát triển kinh tế – xã hội ở xã Nga Điền, Thanh Hóa: Một năm nhìn lại

1554

Năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nga Điền (Nga Sơn, Thanh Hóa) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, kinh tế – xã hội phát triển đi lên, cuộc sống nhân dân được cải thiện.

Ủy ban nhân dân xã Nga Điền, khang trang sạch đẹp – Ảnh: Nga Sơn Biz

Theo đó, trong năm 2017 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,4%. Cơ cấu kinh tế giữa các ngành Nông – Lâm – Thuỷ sản đạt 25%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 22%; Dịch vụ thương mại đạt 53%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đ/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,52% (giảm 4,46% so với năm 2016), hộ cận nghèo 14,14%, tăng 4,93% so với năm 2016.

Công tác xây dựng NTM được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo sát sao nhằm thực hiện tốt các tiêu chí của năm 2017. Qua đó, hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa xã, xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn. Xây dựng sửa chữa 2 nhà cấp 4 và nhà bảo vệ Trường THCS cải tạo mặt đường đê từ cầu điền hộ đến cống càn là 3,8km, xóm 6 làm 1,8km bê tông từ nguồn vốn nhân dân đóng góp 100%; đơn vị xóm 1 xóm 4 chỉnh trang nhà văn hóa, xóm 3,7 chỉnh trang nhà văn hóa và làm mới sân thể thao của xóm, xóm 8 chỉnh trang nhà văn hóa. Toàn xã xây dựng mới nhà kiên cố, tổng số vốn đầu tư 32,2 tỷ đồng chỉnh trang nhà cửa tường rào trên địa bàn xã là 2,75 tỷ đồng các xóm lập hồ sơ đề nghị huyện công nhận xóm 2,3,7,8 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã hoàn thành 2 tiêu chí NTM đến nay đạt 17/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì xã Nga Điền đang còn gặp một số hạn chế như: Xây dựng NTM chưa đạt kế hoạch đề ra nhất là tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT còn thấp toàn xã đạt 54 % kế hoạch là 85%. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2018 của xã Nga Điền đó là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập bình quân đầu người lên 37,5 triệu đ/năm.

Về việc xây dựng NTM tiếp tục đầu tư xây dựng sân thể thao xã đạt chuẩn. Xây dựng từ 1,5km đường bê tông giao thông nội đồng và 2km giao thông nông thôn ở các xóm. Xây dựng 6 phòng học 2 tầng và chỉnh trang khuôn viên trường THCS đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018. Xây dựng vỉa hè, cây xanh từ cống ủy ban đến nhà thờ Điền Hộ. Cải tạo nâng cấp mặt đường và làm rãnh thoát nước và vỉa hè đường 10 cũ. Kiên cố hóa kênh tưới tiêu kết hợp từ 2 – 3km gồm sông ruột, ngánh bắc hoành, ngánh lương Huyện ủy.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-xa-nga-dien-thanh-hoa-mot-nam-nhin-lai.html