Nông dân Nga Sơn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

1554

Trong điều kiện đất sản xuất dần bị thu hẹp thì việc đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để tăng thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích được cho là giải pháp đúng đắn. Chính vì vậy Hội Nông dân (HND) huyện Nga Sơn đã chọn đây là khâu đột phá giúp hội viên phát triển kinh tế.

Vườn bưởi cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Nguyễn Văn Vệ, xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn.

Xã Nga Nhân có 189 ha đất canh tác, chủ lực vẫn là cây lúa. Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, HND xã đã tuyên truyền, vận động khuyến khích hội viên chuyển đổi gần 90 ha lúa sang trồng lạc, đầu tư xây dựng trang trại, trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao trên  diện tích cồn bãi.  Gia đình anh Nguyễn Văn Vệ có 7 sào đất cấy lúa kém năng suất, anh đã đầu tư san lấp mặt bằng trồng trên 500 cây cam, bưởi Diễn. Ban đầu khi cây chưa khép tán anh trồng lạc, lấy ngắn nuôi dài và cải tạo đất, sau 2 năm đã thu đủ chi phí đầu tư. Anh Vệ cho biết: Nhờ thực hiện chuyển đổi khu ruộng trồng lúa trước đây sang cây ăn quả, lạc  bước đầu  khu vườn đã cho thu nhập gấp 5 lần trồng lúa trước đây. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, HND xã Nga Trung  đã chủ động hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình trồng thí điểm cây dưa hấu, ớt xuất khẩu, dưa chuột. Vụ chiêm – xuân năm 2016, bà con nông dân trong xã đã trồng 5,66 ha dưa hấu theo quy trình sản xuất sạch, có sự giám sát chặt chẽ trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Sau khi thu hoạch vụ đầu tiên, người trồng thu lãi 360 triệu đồng/ha, với chu kỳ quay vòng là 3 vụ/năm. Từ thành công đó, xã đang tổ chức sản xuất sạch để xây dựng thương hiệu cho “dưa hấu Mai An Tiêm”. Ngoài ra, xã cũng tiến hành quy hoạch khu trang trại chăn nuôi cách xa khu dân cư để tăng đàn vật nuôi và khuyến khích người dân đầu tư theo hướng hàng hóa. Công tác chuyển đổi hợp lý đã giúp người dân nâng cao đời sống, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 26,8 triệu đồng/người/năm.
Để nông dân có điều kiện thuận lợi nhất đầu tư phát triển sản xuất, HND huyện đã liên kết với Trung tâm Thực nghiệm thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp, các trung  tâm học tập cộng đồng cơ sở… mỗi năm tổ chức  116 lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho 16.842 lượt người, cung ứng 1.342 tấn phân bón chậm trả, tín chấp và ủy thác gần 250 tỷ đồng… cho nông dân đầu tư sản xuất. Các gia đình hội viên chăn nuôi nông hộ với số lượng lớn, HND đã hỗ trợ xây dựng, lắp đặt mới 781 bể biogas và hướng dẫn cho 683 hộ thực hiện chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học góp phần bảo vệ môi trường. Thực hiện việc cải tạo vườn tạp, HND huyện đã chú trọng đến công tác kỹ thuật làm phân vi sinh, hạn chế dùng các loại phân vô cơ, tổ chức cho nông dân tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương đã thực hiện cải tạo vườn tạp hiệu quả. Riêng năm 2016, HND huyện đã đứng ra cung ứng trên 8.000 cây giống cho hội viên cải tạo 80 ha vườn tạp, hỗ trợ nông dân trồng 40 ha dưa hấu. Qua thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, toàn hyện đã xây dựng được 71 trang trại công nghiệp và hàng trăm gia trại tổng hợp khác, góp phần đưa tỷ trọng trong sản xuất nông nghiệp đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/nga-son-tich-cuc-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-vat-nuoi.html