Nhiều diện tích lúa bị ngập tại huyện Nga Sơn và huyện Hà Trung

1581

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn các huyện Hà Trung, Nga Sơn những ngày qua có mưa lớn, tổng lượng mưa trong những ngày qua xấp xỷ 400mm, khiến cho nhiều diện tích lúa mùa, nhất là hơn 500 ha lúa mới gieo xạ tại huyện Hà Trung bị ngập.

Tại huyện Nga Sơn, hơn 100 ha lúa bị ngập phất phơ
Huyện Nga Sơn đang tiếp tục chỉ đạo chi nhánh thủy nông duy trì việc bơm tiêu thoát nước, không thiệt hại đến cây lúa.

Tại huyện Hà Trung, các trạm bơm tiêu Hà Giang1 và Hà Giang 2, huyện Hà Trung đã hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước cho hơn 500 ha lúa mới gieo sạ của các xã Hà Giang, Hà Bắc

Theo dự báo, trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn, các huyện Hà Trung, Nga Sơn đang tiếp tục chỉ đạo chi nhánh thủy nông duy trì việc bơm tiêu thoát nước, đồng thời duy trì chế độc trực để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, phục vụ sản xuất.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/tin-tuc/xa-hoi/201807/nhieu-dien-tich-lua-bi-ngap-tai-huyen-nga-son-va-huyen-ha-trung-8132935/