1464263628-dv-chinh8

Ông Trần Phi Hùng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc thỏ cho bà con địa phương.Ảnh: H.Đ

Ông Trần Phi Hùng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc thỏ cho bà con địa phương.Ảnh: H.Đ