Nga Tiến tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân

1796

Nga Tiến là một trong ba xã của huyện Nga Sơn được hưởng cơ chế hỗ trợ các xã bãi ngang của nhà nước. Là xã ven biển nên người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề sản xuất thâm canh cây cói và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản gần bờ. Những năm gần đây thị trường tiêu thụ cói và các sản phẩm  TTCN được làm ra từ cây cói trì trệ, nên đời sống của đại bộ phận nhân dân xã Nga Tiến gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn ổn định đời sống cho nhân dân.

Mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều người dân xã Nga Tiến Nga Sơn
Mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều người dân xã Nga Tiến Nga Sơn

Trong 2 năm 2014 – 2015 thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của UBND huyện Nga Sơn, xã Nga Tiến đã huy động nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện đầu tư sủa chữa nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tập trung chuyển đổi 113 ha cói kém hiệu quả sang trồng lúa và phát triển gia trại trang trại và nuôi trồng thủy sản. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã Nga Tiến xác định cần phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là các mô hình trọng điểm chuyển đổi một số diện tích cói đồng của các xóm 8, xóm 9 xóm 10 sang trồng lúa. Vận động nhân dân ở các khu dân cư tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hàng năm đưa từ 5-7 ha cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, từng bước đưa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí sức lao động cho bà con nông dân. Do đó sản xuất vụ mùa năm 2015 và vụ chiêm xuân năm 2016 ở Nga Tiến đã có 1 số diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn. Đồng thời làm tốt công tác huy động mọi nguồn lực trong nhân dân tập trung cải tạo diện tích cói hoang hóa ngoài bãi, quy hoạch dồn đổi diện tích bãi hoang hóa để phát triển gia trại, trang trại tổng hợp. Đến nay toàn xã đã có 42 trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, diện tích cói của xã còn gần 110 ha.

Cùng với nhiệm vụ tập trung chuyển đổi, cải tạo diện tích cói hoang hóa đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tể cao vào sản xuất. Nga Tiến cũng đã ban hành nghị quyết nhằm phát động nhân dân tập trung cải tạo vườn tạp xây dựng vườn chuyên canh hàng hóa đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất , áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh cây cói, cây lúa và các loại cây rau màu trên diện tích đất gò vườn, tham gia sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp và làm dịch vụ thương mại. Đến nay, đời sống của nhân dân xã Nga Tiến cơ bản được ổn định và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tổng thu nhập toàn xã hội trong năm 2015 là 87,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/ người/năm. Số hộ có hai nghề trở lên ngày càng tăng, nền kinh tế có bước phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Bên cạnh đó, xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua xã Nga Tiến cũng đã huy động tốt mọi nguồn lực cùng với sự tham gia đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình đường bê tông thôn xóm , trong năm đã bê tông hóa đường 10 tuyến đường, tu sửa nâng cấp xây tường bao quanh trường THCS, xây dựng nhà kho trường mầm non và tu sửa cơ sở hạ tầng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh tầng bước đáp ứng nhu cầu xây dựng NTM,  đến nay xã  Nga Tiến đã đạt 7/19 tiêu chí.

Quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và dân sinh, xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thông chính trị, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị ở địa phương, các tổ chức đoàn thể luôn làm việc nghiêm túc, chất lượng đáp ưng tốt nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn đươc duy trì và phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo bà con lương giáo nơi đây luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng quê hương nga tiến ngày càng phát triển về mọi mặt sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Nguồn: Đài truyền thanh Nga Sơn