Nga Thủy sẽ về đích nông thôn mới 2019

1404

Từ những cách làm hay đầy sáng tạo, xã Nga Thủy (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, cán bộ và nhân dân đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ với quyết tâm sẽ về đích nông thôn mới cuối 2019.

Nga Thủy là xã thuần nông với ngành nghề chính là trồng trọt và chăn nuôi, một trong những đơn vị có xuất phát điểm thấp so với toàn huyện Nga Sơn, nguồn lực khai thác từ cấp quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Nhằm phát huy vai trò toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xã Nga Thủy đã không ngừng nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn nắm bắt được về mục tiêu, ý nghĩa từ nông thôn mới đem lại.

Xác định xây dựng nông thôn mới là đời sống nhân dân phải được nâng lên, vì thế trong những năm qua tỷ lệ hộ nghèo xã Nga Thủy đã giảm xuống còn 4,94 % (Tỷ lệ hộ nghèo đã trừ hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 2,47%). Tuy đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn nước mặn xâm thực, thị trường tiêu thụ sản phẩm cói mất ổn định.. nhưng với những cách làm hay, sáng tạo đã giúp bình quân thu nhập năm 2018 tăng 34,1 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn luôn được các cấp ngành quan tâm. Cụ thể, năm 2018 các dự án xây dựng đường giao thông trục chính của xã đạt 6,222km. Đường trục thôn, liên thôn với nguồn vốn đóng góp từ nhân dân, nguồn hỗ trợ của cấp trên và nguồn kích cầu của xã, đến nay đạt 12,437km/14,832m, đường trục thôn 8,5 km/12,15km, đường nội đồng 3,5km/6,832km…

Do Nga Thủy chủ yếu làm nông nghiệp là chính nên tiêu chí thủy lợi được đầu tư chú trọng. Tổng số kênh mương hiện có 35,5 km. Trong đó, kênh chính do xã quản lý 6,1 km, hệ thống kênh chưa được kiên cố hóa, toàn bộ là kênh đất tưới tiêu kết hợp, hệ thống cống tiêu dưới đê đã từng bước đáp ứng trong việc tưới, tiêu, chốt giữ nước phục vụ sản xuất.

Công sở UBND xã Nga Thủy được xây dựng khang trang.

Nguồn: http://trangtraiviet.vn/khuyen-nong-khuyen-ngu/nga-thuy-se-ve-dich-nong-thon-moi-2019-96316.html