Nga Thủy: Phát huy thế mạnh xây dựng thành công nông thôn mới

721

Sau hơn 9 năm nỗ lực xây dựng NTM, xã Nga Thủy (huyện Nga Sơn) đã về đích và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Là xã ven biển phía Đông Nam huyện Nga Sơn, cách trung tâm huyện 4 km, địa hình được chia thành 2 vùng rõ rệt. Phía Tây tỉnh lộ 524 là nơi phân bố dân cư, phía Đông có địa hình thấp, dân cư xen kẽ thuận lợi cho việc trồng thâm canh cói và nuôi trồng thủy sản. Khi thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xã có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn vì mới đạt 6/19 tiêu chí NTM, trong khi đây là chương trình mục tiêu lớn, có nhiều nội dung quy định rất khó làm, kinh nghiệm của cán bộ còn hạn chế, giá trị đất ở địa phương thấp nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM của xã.

Sự nghiệp giáo dục luôn được xã Nga Thủy quan tâm, đầu tư.

Để phát huy thế mạnh của địa phương, nhất là hệ thống giao thông thuận lợi, hệ thống chính trị ổn định, nhân dân có truyền thống cách mạng, Anh hùng lao động, cần cù sáng tạo trong sản xuất và tích cực tham gia các phong trào thi đua, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm 1 số điểm sáng xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng thời ban hành cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn như: hỗ trợ 10% tổng giá trị khối lượng bê tông hoàn thành các thôn xây dựng đường giao thông trong khu dân cư, 20% giá trị khối lượng bê tông hoàn thành đường trục chính nội đồng, thưởng 5 triệu đồng cho thôn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 – 2019…

Song song với đó là chính sách kích cầu của tỉnh và huyện đã tạo cơ chế thuận lợi cho các thôn và xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, BCĐ xây dựng NTM của xã đã biết phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn. Mỗi tổ chức có nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung sức xây dựng NTM. Trong xây dựng NTM xã đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân. Đã quy hoạch được 71ha vùng cói năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Vì thế xã đã có 10 trang trại nuôi lợn công nghiệp, 1 trang trại gà, 19 hộ đầu tư nuôi tôm công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó từng bước đổi mới tổ chức lại sản xuất, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tạo giá trị liên kết kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động…

Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh tại xã Nga Thủy.

Đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn xã đã tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển ngành nghề: xây dựng, cơ khí, nghề mộc, may mặc, buôn bán, sản xuất, tiểu thủ công nghiệp nên nhiều hộ đã làm giàu và trở thành hộ khá từ loại hình kinh tế này. Từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại. Thu nhập người dân đã được tăng lên đáng kể, nếu năm 2012 thu nhập đầu người mới đạt 11,8 triệu đồng đến năm 2019 đạt 40,2 triệu đồng. Số hộ khá, hộ giàu đạt trên 70%, hộ nghèo từ 29,9% (năm 2012) xuống còn 2,61% (năm 2019). Huy động nguồn lực phục vụ cho xây dựng NTM đạt hơn 236 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương, vốn tỉnh và ngân sách xã chiếm tỷ lệ 20,27%, nhân dân đóng góp 79,22% (chủ yếu đầu tư xây dựng nhà ở, cổng tường rào, công trình vệ sinh, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn), con em xa quê đóng góp 0,51%. Các nguồn vốn trên đều được sử dụng đúng mục đích được công khai minh bạch trước dân. Nguồn vốn của Nhà nước chủ yếu đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu dân sinh, trường học, công sở, trạm y tế, công trình văn hóa thể thao xã, thôn, đài tưởng niệm của xã… Vì thế, Nga Thủy đã tạo nên diện mạo nông thôn ngày một khang trang hiện đại. Cuối năm 2019 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đây là động lực quan trọng cho xã Nga Thủy tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Nguồn: https://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/nga-thuy-phat-huy-the-manh-xay-dung-thanh-cong-nong-thon-moi.html