Nga Thành – điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

1558

Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở xã Nga Thành (Nga Sơn) đã phát triển sâu rộng, toàn diện, thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư không ngừng được nâng lên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Thành tích trong phong trào hoạt động thể thao ở xã Nga Thành

Bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, ban văn hóa xã Nga Thành đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy tập trung  chỉ đạo đến địa bàn các khu dân cư; phối hợp với ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thành lập ban vận động cấp xã và khu dân cư. Đồng thời tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt 6 nội dung cơ bản của cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ, ban văn hóa, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận khu dân cư vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công và  hơn 10 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và đã làm được 6,6 km đường nhựa, 11,5/11,5 km đường bê tông thôn xóm; bê tông hóa  kiên cố hóa 13,5/13,5km kênh mương nội đồng; xây dựng nhà công sở, nhà bia tưởng niệm, trạm y tế, trường học. 7/7 khu dân cư đã đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa làng, bê tông đường làng, ngõ xóm. Với sự quan tâm hỗ trợ kích cầu, tạo điều kiện của xã, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng phát triển kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới từng thôn, xóm để dân biết và thực hiện.  Từ đó các hộ có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của làng. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, ý thức và quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được nâng lên, có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Các thành viên trong gia đình không chỉ sống có trách nhiệm với nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tương thân tương ái giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Đến nay, toàn xã có 840 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 90%, 35% dân số thường xuyên luyện tập thể dục – thể thao, 7/7 xóm được công nhận làng văn hóa cấp huyện, 5/7 đạt làng văn hóa kiểu mẫu. Việc hoàn thiện thiết chế văn hóa ở địa phương, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đông đảo các tổ chức, cá nhân ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các thiết chế cơ bản phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao trong các ngày hội, ngày lễ, tết và các ngày kỷ niệm, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, thu hút sự tham gia tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân. Nhiều nét mới về giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước được hình thành, phong tục truyền thống tốt đẹp của nhân dân được bảo lưu, gìn giữ.

Đồng chí Mai Văn Quyên, chủ tịch UBND xã, cho biết: Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Đến hết năm 2016, toàn xã có 3 trang trại,  89 gia trại tổng hợp, đã xây dựng được 6 ha vùng rau an toàn và 70 ha cánh đồng mẫu lớn, trong đó có 20 ha cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đạt 29,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Những năm gần đây, Nga Thành liên tục duy trì là địa phương lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Hiệu quả của phong trào đã thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, đưa Nga Thành trở thành điểm sáng trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/van-hoa/n169499/Nga-Thanh—diem-sang-trong-phong-trao-xay-dung-doi-song-van-hoa