Nga Sơn vươn lên phát triển bền vững

1329

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), cách thành phố Thanh Hoá 40km về hướng đông bắc. Địa danh Nga Sơn gắn liền với tích Từ Thức gặp tiên, sự tích quả dưa hấu với Mai An Tiêm, khởi nghĩa Ba Đình và chiếu cói.

Di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn (Nga Điền, Nga Sơn) một điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương

Năm 2017 UBND huyện Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết 06 của Huyện ủy. Đồng thời UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể; các cấp uỷ đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời và đúng hướng trên cơ sở tận dụng, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh sẵn có trên địa bàn cùng với việc phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở Nga Sơn đã thực sự đổi thay.

Trong năm 2017, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Cụ thể: nông nghiệp chiếm 28,9% giảm 2,1%; công nghiệp – xây dựng chiếm 41%, tăng 1,3%; dịch vụ thương mại chiếm 30,1% tăng 0,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/người đạt 100,7% KH, tăng 3,9 triệu đồng/người so với cùng kỳ. Tổng đầu tư xã hội đạt 100%, giá trị xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước, bình quân thu nhập/ha canh tác đạt và vượt so kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Công tác quản lý văn hóa cơ sở có chuyển biến tích cực. Số xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới là 2 xã, nâng số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới lên 16 xã và 1 thị trấn văn minh đô thị đạt tỷ lệ 62,9%. Số xã được công nhận lại là 4 xã, số làng công nhận lần đầu năm 2017 là 8 làng nâng tổng số làng được công nhận lần đầu là 212/234 làng; số cơ quan, đơn vị công nhận lần đầu là 93/117 cơ quan đạt 94,7%. Hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng tiếp tục được duy trì; Toàn huyện đã diễn ra 45 lễ hội truyền thống và 234 hội làng của các làng văn hóa. Hoạt động du lịch được quan tâm phát triển. Ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; Chất lượng giáo dục ổn định và tăng so với năm học trước: Toàn huyện có: 1.398 HS giỏi cấp huyện; 247 HS giỏi cấp tỉnh, 1 HS đoạt giải Ba quốc gia (vận dụng kiến thức liên môn) tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,67%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,02%; tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 92,6% toàn huyện có: 886 HS đạt 15 điểm trở lên đỗ đại học trong đó có 23 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: Năm 2017 đạt 4 trường = 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến rõ nét; các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tạo ra nhiều phong trào, động lực lớn thúc đẩy kinh tế phát triển. Các xã đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Cấp ủy, Chính quyền và đã tập trung các nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Bình quân toàn huyện đến nay đạt 16,23 tiêu chí, tăng 1,23 tiêu chí so với cùng kỳ; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 107 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2017 có 6 xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: Nga Thái, Nga Hải, Nga Trường, Nga Liên, Nga Giáp và Nga Văn.

Những tiềm năng, lợi thế và những kết quả trên có thể xem là đòn bẩy để Nga Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Nga Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án; hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đảm bảo theo quy hoạch; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội; tăng cường việc lãnh đạo, điều hành của chính quyền; củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các ngành y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội phát huy có hiệu quả, duy trì và giữ vững trật tự xã hội, động viên nhân dân an tâm phát triển kinh tế trên con đường đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Với những bước đi đúng đắn, cộng thêm tinh thần đoàn kết, vượt khó và sát cánh cùng nhau của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn, tin rằng, Nga Sơn sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của mình sớm đưa xã nhà vươn lên giàu mạnh.

Nguồn: http://baovanhoa.vn/D%C3%A2n-t%E1%BB%99c-mi%E1%BB%81n-n%C3%BAi/nga-s%C6%A1n-v%C6%B0%C6%A1n-l234n-ph225t-tri%E1%BB%83n-b%E1%BB%81n-v%E1%BB%AFng