Nga Sơn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

1354

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất; thời gian qua, huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

 Từ năm 2010, huyện Nga Sơn đã xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Bám sát đề án của huyện, nhiều xã đã chuyển đổi thành công diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng khoai tây, lạc, rau màu hàng hóa , cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản…. Đến nay, hầu hết các diện tích chuyển đổi đều đạt giá trị thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/ha; riêng mô hình cây ăn quả cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/ha/năm.Trong lĩnh vực chăn nuôi, cùng với việc vận động người dân mở rộng quy mô chăn nuôi, huyện đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động đầu tư con giống; trang bị kiến thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích lũy các phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò; làm chuồng trại kiên cố… Hiện nay, toàn  huyện có 917 trang trại, gia trại, trong đó có 72 trang trại đạt tiêu chí  mới,  giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục khuyến khích nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo đó, huyện sẽ tổ chức liên kết sản xuất cho nông dân, tạo điều kiện hình thành và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất tiên tiến,  áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập cho người dân.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/nga-son-tich-cuc-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-vat-nuoi.html