Nga Sơn (Thanh Hóa): Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động

2204

Ông Bùi Đình Cam, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, tính đến hết tháng 2/2017, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) trên địa bàn đã tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động.

Theo đó, phát huy thế mạnh trong sản xuất CN, TTCN, tính đến hết tháng 2/2017, tổng giá trị sản xuất CN, TTCN của huyện Nga Sơn ước đạt hơn 450 tỷ đồng (tăng 17,7% so với cùng kỳ). Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN, TTCN trên địa bàn huyện tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động.

Các sản phẩm CN, TTCN chủ yếu trên địa bàn, gồm: Chiếu cói, quại cói, thảm cói, gỗ xẻ, gạch xây các loại và các sản phẩm may công nghiệp.  Những năm qua, Nga Sơn đã có nhiều cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất CN, TTCN của huyện, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất từng bước được các doanh nghiệp đầu tư.

Hiện nay, toàn huyện đã có hơn 6.200 máy xe lõi xuôi, 4.605 máy xe lõi ngược, 1.705 go dệt chiếu thủ công. Đây là thế mạnh sẽ được Nga Sơn tích cực phát triển mạnh trong những năm tới.

Nguồn: http://baodansinh.vn/nga-son-thanh-hoa-tao-viec-lam-cho-hon-30000-lao-dong-d53620.html