Nga Sơn (Thanh Hoá): Bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế

1352

Nga Liên là xã có đông đồng bào công giáo nhất của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Những năm qua toàn xã đã thi đua làm kinh tế, góp phần phát triển chung cho huyện.

Mô hình trồng quất tại Nga Liên cho hiệu quả kinh tế cao

Hiện toàn xã Nga Liên (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) có 2.431 hộ, với 9.450 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm 93,7%; tỷ lệ kết nạp đảng viên người công giáo ở mức khá cao.

Những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn xã Nga Liên đã đoàn kết, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thời thi đua làm kinh tế để nâng cao đời sống cũng như đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các hộ giáo dân đã tích cực hưởng ứng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều gia đình làm mô hình nhà lưới, nhà kính sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mô hình trang trại chăn nuôi gà, bò, cá và làm dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, mộc, cơ khí…

Từ những nỗ lực ấy, hàng năm, các mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,68%. Bên cạnh đó, bà con giáo dân trong xã còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương mẫu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ những hiệu quả thiết thực ở xã Nga Liên đạt được trong thời gian qua, đã khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của giáo xứ Tam Tổng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và của bà con giáo dân trên địa bàn xã.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Nga Liên, cho biết: Trong những năm qua, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động do địa phương phát động, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”…

“Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Nga Liên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác đoàn kết, bác ái, đặc biệt cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo xứ Tam Tổng, thực sự là cầu nối giữa bà con giáo dân với cấp ủy, chính quyền và MTTQ, góp phần xây dựng quê hương Nga Liên ngày càng phát triển về mọi mặt.”, ông Bình nhấn mạnh.

Nguồn: https://baodautu.vn/nga-son-thanh-hoa-ba-con-giao-dan-thi-dua-phat-trien-kinh-te-d147306.html