Nga Sơn sớm về đích nông thôn mới nâng cao

295

(Xây dựng) – Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, với phương châm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) triển khai đồng bộ giữ vững các tiêu chí đạt được, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Nga Sơn, quý I/2022, huyện Nga Sơn đã huy động được 263,69 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, kế hoạch phân bổ ngân sách tỉnh thưởng cho xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 0,84 tỷ đồng, ngân sách huyện 26,43 tỷ đồng, ngân sách xã 27,86 tỷ đồng, vốn lồng ghép 12,53 tỷ đồng, vốn tín dụng là 12,7 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 21,35 tỷ đồng, vốn Nhân dân và từ các nguồn khác là 161,98 tỷ đồng (vốn tham gia đóng góp xây dựng công trình phúc lợi là 1,95 tỷ đồng).

Một ngày gần đây, huyện Nga Sơn sẽ là huyện NTM nâng cao.

Trong quý I, toàn huyện Nga Sơn đã nâng cấp 1,3 km đường trục xã, 3,97 km đường trục thôn và ngõ xóm; cứng hoá và kiên cố hóa 8,45 km đường nội đồng; xây dựng 1,55 km rãnh thoát nước khu dân cư và xây dựng mới và nâng cấp 3,75 km kênh mương nội đồng; nâng cấp 2 trường học; nâng cấp 1 nhà văn hóa thôn và 1 sân văn hóa thôn; trồng được 3.750 cây bóng mát ở đường trục xã, liên xã, trục thôn.

Với 100% số xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 8,43/15 tiêu chí NTM nâng cao/xã và đạt 5,57/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu/xã. Toàn huyện có 153/153 thôn sau sáp nhập xã đạt chuẩn NTM, có 5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Nga An 3 thôn, Nga Thành 1 thôn, Nga Hải 1 thôn). Về xã NTM nâng cao năm 2022: 3 xã (Nga Liên, Nga Yên, Nga Thạch) đang tích cực triển khai thực hiện xã NTM nâng cao với quyết tâm hoàn thành và được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022. Đến nay, Nga Thạch đạt 13/15 tiêu chí; Nga Liên đạt 10/15 tiêu chí, Nga Yên đạt 12/15. Về thôn NTM kiểu mẫu năm 2022: Các xã đã xây dựng Nghị quyết và các thôn theo chỉ tiêu được giao đang xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, thôn 1 xã Nga Thạch đạt 8/14 tiêu chí, thôn Trung Tiến xã Nga Hải đạt 11/14 tiêu chí, thôn Yên Ninh xã Nga Yên đạt 10/14, thôn 8 xã Nga An đạt 7/14 tiêu chí, thôn 8 xã Nga Liên đạt 7/14.

Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng huyện Nga Sơn trở thành huyện NTM nâng cao. Tin tưởng rằng, với cách làm sáng tạo, phù hợi với cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia của người dân, huyện Nga Sơn sẽ sớm cán đích “huyện nông thôn mới nâng cao” trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/nga-son-som-ve-dich-nong-thon-moi-nang-cao-334471.html