Nga Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2018

1426

Năm 2018 huyện Nga Sơn đặt mục tiêu thành lập mới 60 doanh nghiệp. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Đến hết tháng 4/2017, toàn huyện Nga Sơn đã thành lập được 14 doanh nghiệp mới. Trong đó nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận, vươn tới được những thị trường lớn.

Để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp trong các hộ kinh doanh, người dân địa phương, năm 2018, huyện Nga Sơn sẽ tổ chức 7 lớp khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng doanh nhân.

Ông Phạm Minh Tôn, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh: Về chính sách ,pháp luật, thuế thì được địa phương tạo điều kiện hỗ trợ hướng dẫn rất kịp thời cho doanh nghiệp, hiện nay thị trường rất tốt, doanh số 60% bán cho thị trường Mỹ, còn lại bán thị trường Châu Âu, Nhật.

Cùng với việc tập trung cho công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp, huyện Nga Sơn cũng đặc biệt quan tâm cải cách các thủ tục hành chính. Huyện đã thành lập riêng một tổ tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm hướng dẫn toàn bộ thủ tục, hồ sơ giấy tờ cho các hộ có nhu cầu chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến hết tháng 4/2017, toàn huyện thành lập được 14 doanh nghiệp mới. Trong đó nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận, vươn tới được những thị trường lớn.

Với quan điểm phát triển doanh nghiệp không chỉ đảm bảo số lượng mà phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hiện nay, huyện Nga Sơn cũng đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư về đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần đạt mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 400 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201805/nga-son-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-muc-tieu-phat-trien-doanh-nghiep-nam-2018-8121532/