Nga Sơn phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội năm 2019

784

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn- Đội nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội chủ chốt toàn huyện, chuẩn bị tốt các nội dung cho hoạt động hè năm 2019


Ngày 09-10/5/2019 Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nga Sơn phối hợp với Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ TTN Tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội (khung chương trình 56 tiết).

Lớp học thu hút gần 300 cán bộ Đoàn chủ chốt trong huyện tham gia. Các đồng chí học viên được tiếp thu chuyên đề về “Công tác tổ chức cơ sở Đoàn”, tập huấn các kỹ năng tổ chức hội trại, các bài hát múa tập thể… từ đó triển khai có hiệu quả các hoạt động Đoàn – Đội trong trường học và tại địa bàn dân cư.

Nguồn: http://ngason.tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-hoat-dong/tin-hoat-dong-doan-hoi-doi/nga-son-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-doan-doi-nam-2019.html