Nga Sơn phát triển mô hình trồng rau trong nhà lưới

1821


Do chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và kịp thời ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ người dân, những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã có nhiều đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Huyện đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, cho giá trị thu nhập cao hơn từ 2 – 4 lần trên cùng diện tích. Đáng chú ý là mô hình trồng rau trong nhà lưới, đang được huyện Nga Sơn tập trung phát triển.

Không có đất cấy lúa, nên chuyên canh cây mầu là nguồn thu nhập chính của gia đình anh Mai Văn Bảy, ở xóm 9, xã Nga Yên. Đầu năm 2018, được sự khuyến khích, sự hỗ trợ của địa phương, anh Bảy đầu tư hơn 100 triệu đồng làm hơn 1.000 m2 nhà lưới để sản xuất rau màu các loại. Mặc dù chỉ mới thu hoạch được 1 lứa, nhưng anh Bảy cho biết, giá trị thu nhập rất cao.

Có hơn 700 ha đất chuyên canh cây màu, tập trung ở 12 xã là lợi thế để huyện Nga Sơn phát triển các vùng, các mô hình chuyên canh cây màu hàng hóa, tập trung. Nhiều mô hình cho giá trị cao như: ớt xuất khẩu, dưa hấu, rau sạch, khoai tây… Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, huyện đã xây dựng thành công 9 mô hình trồng rau trong nhà lưới, với tổng diện tích hơn 15.000 m2. Theo kế hoạch, từ nay tới hết năm 2018, huyện sẽ xây dựng thêm 8 nhà lưới, mỗi mô hình có diện tích ít nhất 1.000 m2 và phấn đấu đến năm 2020 mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình nhà lưới.

Ngoài việc chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, huyện Nga Sơn đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ người dân, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Bằng việc xây dựng mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhiều loại cây trồng mới và cây mầu trái vụ đã có thể trồng được trên đồng mầu của địa phương và việc sản xuất hàng hóa tập trung đã thu hút doanh nghiệp vào liên kết, bao tiêu sản phẩm. Hiện 3 trong số 9 mô hình trồng rau trong nhà lưới đã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

Nguồn: https://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201810/nga-son-phat-trien-mo-hinh-trong-rau-trong-nha-luoi-8150725/