Nga Sơn phấn khởi vào Xuân

1956

Năm 2014, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, diện mạo nông thôn được đổi mới.

614624
  Đồng cói Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa

Chủ tịch UBND huyện Bùi Đình Cam vui vẻ cho chúng tôi biết, sở dĩ có được không khí tưng bừng như ngày hội trước thềm năm mới, bởi năm nay, cán bộ và nhân dân Nga Sơn đã nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thắng lợi trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, cao hơn mức tăng của năm 2013 là 0,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm, thuỷ sản: 36% (giảm 1,7%); công nghiệp – xây dựng: 30,7% (tăng 1,5%); dịch vụ: 33,3% (tăng 0,2%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/năm.

Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện. Đáng chú ý là huyện đã chỉ đạo cải tạo diện tích cói hoang hoá được 140,97 ha; chuyển đổi diện tích cói kém hiệu quả sang trồng lúa với diện tích 133,88 ha ở các xã ven biển đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh thâm canh một số cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: Ngô ngọt, dưa chuột, dưa hấu, bí xanh, khoai tây,… với tổng diện tích 785,6 ha; chỉ đạo sản xuất vùng rau an toàn tập trung ở hai xã: Nga Yên, Nga Thành với diện tích 12 ha.

Các xã trên địa bàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; trong năm đã thẩm định đề nghị tỉnh công nhận 2 xã nông thôn mới ( Nga Thành, Nga Thạch), đưa tổng số xã nông thôn mới lên 3 xã. Số tiêu chí xây dựng nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 12,46 tiêu chí; đã đầu tư nhựa hóa được 18,62 km đường trục xã, bê tông hóa, cứng hóa được 44,5 km đường liên thôn, 49,35 km đường ngõ xóm; sửa chữa, nâng cấp 34,7 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 9,3 km kênh mương; xây mới và sửa chữa nâng cấp 23 nhà văn hóa thôn; xây mới 11 công sở xã, 5 trạm y tế; động viên nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp, đưa giống cây trồng mới vào sản xuất.

Giá trị xuất khẩu ước đạt 65 triệu USD, bằng 151,9% so với cùng kỳ, đạt 144,4% kế hoạch; trong đó, giá trị xuất khẩu hàng may mặc đạt 60,59 triệu USD, bằng 165,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu nông sản (cói, bèo, đay, mây tre…) đạt 4,41 triệu USD, bằng 71,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 182,2 tỷ đồng (trong đó, thu đầu tư doanh nghiệp nước ngoài 17 tỷ), gấp 3.4 lần dự toán tỉnh giao, bằng 128,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 165,2 tỷ đồng, thu cấp quyền sử dụng đất 125 tỷ, gấp 5 lần so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hoá, cơ quan văn hoá. Đến nay, có 24/26 xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 10/26 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện. Hoạt động du lịch, lễ hội diễn ra sôi động… Chất lượng hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học được củng cố ngày càng vững chắc.  Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, trong năm, có 03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm A (H5N1, H5N9), … tiếp tục được tăng cường; phát động nhân dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, khống chế không để dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được củng cố cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực; có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, an ninh – quốc phòng được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế – xã hội của Nga Sơn cũng còn một số vấn đề tồn tại như: Hệ thống giao thông, thủy lợi vùng chuyển đổi cây trồng, vùng nuôi trồng thủy sản chưa được đầu tư đồng bộ; công tác làm thủy lợi nội đồng ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu phục vụ phát triển sản xuất, làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhất là cây trồng vụ xuân. Một số cây trồng có giá trị kinh tế cao được thử nghiệm đem lại hiệu quả nhưng chưa được nhân ra diện rộng. Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đến nhân dân còn hạn chế. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, ở một số ngành, đơn vị chưa nghiêm, nhất là trên các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường; quản lý đất đai, an toàn giao thông…

Năm 2015, toàn huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,5 triệu đồng/ năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 130 tỷ đồng; đào tạo nghề cho 2.000 lao động, giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động; phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới