Nga Sơn: Nỗ lực vì tăng trưởng trong những tháng cuối năm

911

Tăng trưởng về kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và nhiều mục tiêu khác về văn hóa – xã hội, đang trở thành động lực để cả hệ thống chính trị huyện Nga Sơn nỗ lực hành động, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả năm 2017.

8 tháng đầu năm 2017, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch giao. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Bình quân thu nhập trên một hécta canh tác đạt 106,8 triệu đạt 101,8 % so với kế hoạch.

Để có được kết quả nêu trên, huyện Nga Sơn đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 02 của Huyện ủy. Công tác tích tụ đất đai được chú trọng, từ đó mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện với 7 đơn vị tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn, diện tích 165 ha, cây củ đậu 2 ha, cây dưa hấu cả 2 vụ 33,8 ha, năng suất 288 tạ/ha/vụ đem lại giá trị thu nhập 500 triệu/ha/năm. Ngành nông nghiệp huyện cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng, kết quả năm 2016 trên địa bàn huyện đã xây dựng mới 38,7 km đường giao thông nội đồng, nâng cấp 2 trạm bơm, kiên cố và sửa chữa 12,4km kênh mương nội đồng, bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất. UBND huyện chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, giao đất, giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Đường đôi kéo dài; Nhà máy nước sạch, Nhà máy gạch Blooc; Nhà máy Bê tông thương phẩm; Chợ huyện Nga Sơn, Nhà truyền thống huyện, Nhà bia nơi thành lập Huyện ủy lâm thời; sân vận động huyện, sân bóng đá, bóng chuyền, khán đài…

Riêng đối với chương trình xây dựng NTM, Nga Sơn là địa phương ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhân dân hưởng ứng thực hiện tích cực đã tạo ra nhiều phong trào sôi nổi thúc đẩy kinh tế phát triển. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt tam nông có nhiều khởi sắc. Theo số liệu thống kê của UBND huyện, tính đến nay, bình quân toàn huyện đạt 15,31 tiêu chí, có 9 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã đang phấn đấu năm 2017 về đích, những xã còn lại dự kiến đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM cho các xã còn lại, huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kích cầu xây dựng NTM…

Nga Sơn cũng chỉ đạo quyết liệt vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và khu dân cư. Thanh tra huyện phối hợp cùng phòng TN&MT đã tổ chức kiểm tra sau kết luận thanh tra đối với các trang trại chăn nuôi, đã kiên quyết xử lý hành chính các chủ trang trại vi phạm về môi trường. UBND huyện đã ban hành thông báo kết luận về chăn nuôi của các hộ gia đình trong khu dân cư. Các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền chỉ đạo, do đó tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cơ bản đã được khắc phục.

Cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục được tổ chức thành công; kết quả giáo dục đào tạo vẫn được duy trì trong tốp đầu của tỉnh; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả trên cho thấy quá trình phát triển KT-XH ở Nga Sơn đã và đang đem lại những bước phát triển khá toàn diện. Phát huy đà tăng trưởng đó, những tháng cuối năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra đồng thời phấn đấu về đích NTM vào năm 2020.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/kinh-te/nga-son-no-luc-vi-tang-truong-trong-nhung-thang-cuoi-nam.html