Nga Sơn nỗ lực khắc phục ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt

1340

Ở một huyện có dân số gần 200 nghìn người như Nga Sơn thì lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày là rất lớn, nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả sẽ tạo nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Trung bình mỗi ngày, trên địa bàn huyện Nga Sơn có khoảng 50 đến 70 tấn rác thải rắn sinh hoạt. Mỗi năm, lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tăng từ 5 đến 7%. Để khắc phục tình trạng này, huyện Nga Sơn đã xây dựng đề án “Quản lý, xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt trên địa bàn huyện”. Mục tiêu của đề án là thu gom, vận chuyển đạt 85 – 90% tổng số rác thải phát sinh, tập trung xử lý 85% trở lên lượng rác thải phát sinh và từng bước xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng. Huyện cũng đã ban hành các chính sách kích cầu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Chỉ sau một thời gian ngắn, huyện Nga Sơn đã hoàn thành đầu tư, đưa vào hoạt động lò đốt rác đầu tiên với công suất đốt 800kg rác/giờ.

Theo Đề án của UBND huyện Nga Sơn, trên địa bàn sẽ đầu tư, lắp đặt 4 lò đốt rác thải, tổng công suất khoảng 5.000kg/giờ. Nguồn kinh phí chủ yếu từ kêu gọi xã hội hóa đầu tư của các doanh nghiệp, vốn ngân sách chủ yếu mang tính khuyến khích, kích cầu. Nếu thực hiện được mục tiêu này, huyện Nga Sơn có thể sẽ cơ bản xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải rắn sinh hoạt.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/nga-son-no-luc-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-do-rac-thai-sinh-hoat(1).html