Nga Sơn nhiều chính sách khuyến khích phát triển vụ đông

1094

Những năm gần đây, sản xuất vụ đông tại huyện Nga Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ tăng nhanh về diện tích mà năng suất, chất lượng cây trồng vụ đông cũng được nâng cao, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân địa phương.

Tính đến đầu tháng 12-2016, toàn huyện Nga Sơn đã gieo trồng được 1.750 ha cây trồng vụ đông. Trong đó, lạc 394 ha, ngô 189 ha, khoai tây 170 ha, hành 210, rau, đậu các loại 702 ha…. Điểm mới trong sản xuất vụ đông năm nay ở Nga Sơn là diện tích rau các loại tăng khá cao, tăng gần 100 ha. Nhiều hộ đã tích cực chuyển đổi diện tích đất lúa một vụ, đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, cho thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng/vụ/ha.

Bên cạnh đó, trong vụ đông 2016, huyện Nga Sơn đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất. Chỉ đạo các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách nông – lâm nghiệp và khuyến nông viên thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua đó từng bước chuyển sản xuất vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, góp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/nga-son-nhieu-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-vu-dong.html