Nga Sơn: Nhiều cách làm để về đích nông thôn mới

1015


Đến nay huyện Nga Sơn đã có 15 xã về đích NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 5 xã về đích. Toàn huyện đã đạt bình quân 17,69 tiêu chí/xã, thu nhập đạt 28 triệu đồng/ người/ năm. Đây là sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân Nga Sơn đã chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Xung quanh giải pháp về đích NTM, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Thịnh Văn Huyên (ảnh) – Phó Chủ tịch UBND, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện Nga Sơn.

PV: Mặc dù là huyện ven biển gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM, nhưng sau gần 8 năm thực hiện các tiêu chí, Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xin ông cho biết những cách làm của huyện?

Ông Thịnh Văn Huyên: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã có nhiều cách làm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó vận động mọi người cùng tích cực tham gia thực hiện. Bên cạnh đó là công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đề ra theo từng năm. Đồng thời ban hành nghị quyết về việc phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đề án xây dựng NTM huyện Nga Sơn giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến năm 2030. Hỗ trợ xây dựng công sở, nhà văn hóa xã, trạm y tế xã đạt chuẩn, trung tâm văn hóa – thể thao xã; thưởng cho các xã, các thôn đạt chuẩn NTM 2018, hỗ trợ vùng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hỗ trợ ngư dân mua sắm tàu khai thác nguồn lợi thủy sản… Vì thế, sau gần 8 năm xây dựng NTM Nga Sơn đã đạt bình quân 17,69 tiêu chí/xã và phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 5 xã về đích, các xã còn lại đều đạt bình quân từ 11-15 tiêu chí. Huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí và đang phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ về đích NTM.

PV: Xin ông cho biết công tác chỉ đạo, điều hành của huyện giúp các xã về đích NTM năm 2018?

Ông Thịnh Văn Huyên: Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM năm 2018 cho các xã về đích, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tập trung tổ chức thành công hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM thực hiện củng cố các tiêu chí, nhất là các tiêu chí môi trường, an ninh; chỉ đạo 6 xã về đích NTM năm 2017 tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM. Cùng 5 xã: Nga Điền, Nga Thắng, Nga Nhân, Ba Đình, Nga Thiện khảo sát, đánh giá 19 tiêu chí. Qua đó tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của các xã để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành từng tiêu chí theo lộ trình đề ra. Đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành các tiêu chí đúng thời gian và hồ sơ đang chờ thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Một số xã chậm hoàn thiện các công trình đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, song hành cùng với công tác thẩm tra, thẩm định về đích NTM.

PV: Được biết huyện Nga Sơn phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn NTM. Xin ông cho biết các giải pháp để thực hiện?

Ông Thịnh Văn Huyên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII phấn đấu đến năm 2020 sẽ về đích NTM. Để thực hiện mục tiêu này, Nga Sơn đã đề ra một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ: Phân công nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ, Ban chỉ đạo xây dựng NTM bám cơ sở cùng các xã tích cực huy động các nguồn lực, vận động con em xa quê, các tổ chức hảo tâm, các gia đình đóng góp, tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, mở rộng đường giao thông nông thôn. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, từ đó phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng xây và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng NTM, qua đó tạo động lực thúc đẩy các xã sớm về đích NTM…

PV: Xin cám ơn ông!

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/xay-dung-nong-thon-moi/nga-son-nhieu-cach-lam-de-ve-dich-nong-thon-moi.html