Nga Sơn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

1003

Huyện Nga Sơn đang tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của huyện để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Nga Sơn đã rà soát và quy hoạch xây dựng các sản phẩm có lợi thế của địa phương như: lúa, lạc, dưa hấu, rau an toàn…

Huyện cũng có các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, huyện Nga Sơn đã xây dựng được hơn 200 ha cánh đồng mẫu lớn, hơn 400 ha cây trồng có liên kết sản xuất giá trị cao, chuyển đổi hơn 200 ha đất kém hiệu quả sang làm trang trại, gia trại…

Hiện toàn huyện có 71 trang trại, 353 gia trại; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân toàn huyện đã  đạt 113 triệu đồng/ 1ha,  mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt 130 triệu đồng/ha.

Huyện Nga Sơn cũng đang khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201804/nga-son-nang-cao-gia-tri-san-xuat-nong-nghiep-8117107/