Nga Sơn khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính

700

Thực hiện thông báo của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018, thời gian qua UBND huyện Nga Sơn đã nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC.

Ảnh minh họa

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1190/UBND-VP ngày 10-11-2018 để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra. Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện đồng loạt rà soát lại các thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị: Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định về TTHC (giấy tờ, hồ sơ..); mức phí, lệ phí; thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; gỡ bỏ các TTHC đã hết hiệu lực thực hiện và bổ sung các TTHC niêm yết thiếu; chỉ ra nguyên nhân của tình trạng vẫn còn hồ sơ trễ hẹn với tổ chức, công dân, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục. Tiến hành rà soát và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của huyện được thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; duy trì, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử đảm bảo tính hiệu quả cao nhất khi sử dụng phần mềm.

Các phòng, ban chuyên môn đã nghiêm túc rút kinh nghiệm để hạn chế những sai sót và chấn chỉnh theo đề nghị của Đoàn kiểm tra trong thời gian tiếp theo. Theo đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã khắc phục tình trạng thu thừa thành phần hồ sơ đối với thủ tục mai táng phí cho người có công với cách mạng. Trung tâm Hành chính công huyện nâng cao vai trò trong việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc; đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại các phòng, ban chuyên môn của huyện áp dụng theo hình thức giám sát bằng công nghệ thông tin; từng bước khắc phục khó khăn để xây dựng cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa từ huyện xuống xã, đặc biệt là 4 xã chưa có phòng làm việc riêng (Nga Bạch, Nga Lĩnh, Ba Đình, Nga Vịnh).

Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, đơn giản hóa TTHC để cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Phối hợp với Bưu điện huyện đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu chính công ích, giúp người dân, tổ chức nắm bắt thêm thông tin và những thuận lợi của việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quý I – 2019, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát 234 quyết định, 118 văn bản; kết quả cho thấy không có văn bản nào ban hành sai thể thức, sai thẩm quyền, có nội dung trái với văn bản cấp trên, hết hiệu lực. Đã tiến hành rà soát 143 TTHC cấp xã, 198 TTHC cấp huyện, trong đó tất cả các TTHC đều phù hợp. Bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận 1.991 hồ sơ, bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận 15.792 hồ sơ; 100% hồ sơ đều được trả đúng hẹn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/nga-son-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-thuc-hien-cai-cach-hanh-chinh/98043.htm