Nga Sơn: Hiệu quả từ những chính sách kích cầu xây dựng NTM

850

Là một huyện vùng ven biển còn khó khăn, thời gian qua huyện Nga Sơn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện NTM.

Công trình Tổ quốc ghi công (xã Nga Hải) được hoàn thiện trong quá trình xây dựng NTM.

Thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM cần nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, công sở, các thiết chế văn hóa, trường học… trong khi nguồn vốn nhà nước có hạn, huy động đóng góp của nhân dân có mức độ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, phấn đấu đến năm 2020 về đích NTM, 6 năm qua huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Do đó đã có bình quân toàn huyện đạt gần 16 tiêu chí/xã, có 9 xã đã về đích NTM, năm 2017 sẽ có 6 xã về đích. Nhằm giúp các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, trên cơ sở nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ nguồn vốn xây dựng NTM trên địa bàn giai đoạn 2017 – 2020. Những xã chưa được tỉnh hỗ trợ và hoàn thành xây dựng NTM 2017 – 2020, huyện hỗ trợ xây dựng mới công sở, nhà văn hóa xã là 3,5 tỷ đồng, trạm y tế xã 1,8 tỷ đồng, trung tâm văn hóa – thể thao 500 triệu đồng, thưởng cho mỗi xã đạt chuẩn NTM 100 triệu đồng, mỗi thôn đạt chuẩn NTM là 10 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ ngư dân mua sắm, đóng mới tàu khai thác nguồn lợi thủy sản 200 triệu đồng/tàu có công suất từ 90 CV trở lên, hỗ trợ vùng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn… Với chính sách kích cầu này là động lực quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM của các xã còn lại.

Nghề làm bún (xã Nga Giáp) đang tạo nhiều việc làm cho lao động.

Đối với công tác lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng NTM, nhất là 6 xã về đích năm 2017, huyện đã phân công các thành viên phụ trách các xã này đẩy nhanh các tiêu chí, trong đó tập trung vào một số tiêu chí khó như: môi trường, BHYT, an ninh – trật tự xã hội. Bên cạnh đó là việc tập trung huy động các nguồn lực từ các nguồn vốn khác nhau nên 6 tháng đầu năm đã huy động được hơn 378 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã xây mới và nâng cấp được 1,5 km đường trục xã, 10,3 km đường liên thôn và đường ngõ xóm, hơn 38 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa và sửa chữa được hơn 12 km kênh mương nội đồng, xây dựng 2 trạm biến áp, 1 đường dây cao thế, 3,5 đường dây hạ thế… Nhiều công sở, trường học, nhà văn hóa thể thao được xây dựng và hoàn thiện. Bộ mặt nông thôn được đổi mới. Hiện 6 xã: Nga Thái, Nga Hải, Nga Văn, Nga Trường, Nga Liên, Nga Giáp đã hoàn thiện hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh để xét và công nhận hoàn thành xây dựng NTM năm 2017. Những xã còn lại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ về đích NTM năm 2018 – 2019. Huyện phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí: quy hoạch và thủy lợi của năm 2017 và các tiêu chí tiếp theo để đến năm 2020 đạt 9 tiêu chí, trở thành huyện NTM.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/kinh-te/nga-son-hieu-qua-tu-nhung-chinh-sach-kich-cau-xay-dung-ntm.html