Nga Sơn: Cố gắng về đích trước thời hạn

1726

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn trong năm 2016 và đến năm 2020, 100% số xã cán đích.

Sản xuất chiếu cói ở Nga Sơn.
Sản xuất chiếu cói ở Nga Sơn.

Đến nay, bình quân Nga Sơn đạt 14,12 tiêu chí NTM, với 7 xã đã cán đích và 19 xã trong lộ trình đến năm 2020 sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Điều này đã giúp diện tích, năng suất, sản lượng của đa số các loại cây trồng trong toàn huyện đạt hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Nét mới trong sản xuất nông nghiệp là, huyện chỉ đạo xây dựng các mô hình trồng dưa hấu ở 3 xã với diện tích 13,46ha, năng suất 32-36 tấn/ha, giá trị thu nhập 160-170 triệu đồng/ha, và xây dựng các cánh đồng mẫu lớn bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo luôn được chính quyền huyện Nga Sơn quan tâm, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học. Nhờ đó, kết quả năm học 2015-2016 đạt khá toàn diện, chất lượng giáo dục ổn định và tăng so với năm trước. Toàn huyện có 1.506 lượt học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, 322 học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 học sinh giỏi quốc gia, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp THCS đạt 99,5%… Huyện có 338 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, 33 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ, tín dụng và doanh nghiệp, ngân sách huyện, xã, đặc biệt là nguồn đóng góp từ nhân dân và con em xa quê  ủng hộ, Nga Sơn đã triển khai xây mới và nâng cấp 2,98km đường liên thôn và 8,9km đường ngõ xóm, 21,6km đường giao thông nội đồng. Đồng thời, sửa chữa 2 trường tiểu học, 1 nhà văn hóa và khu thể thao, 14 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xây mới và nâng cấp 560 nhà ở dân cư và 504 công trình  nhà vệ sinh, nước sinh hoạt… Sáu tháng đầu năm 2016, huyện huy động được  365,464 tỷ đồng XDNTM.

Ông Đặng Văn Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nga Sơn, cho biết: “Theo kế hoạch XDNTM, đến năm 2020, huyện sẽ hoàn thành mục tiêu và trở thành địa phương NTM của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, chúng tôi đang cố gắng phấn đấu về đích sớm hơn, vào năm 2019”.

Nguồn: http://www.kinhtenongthon.com.vn/Nga-Son-Co-gang-ve-dich-truoc-thoi-han-5-62538.html