Nga Sơn: Chỉ thị số 40 góp phần đẩy mạnh tín dụng chính sách

1130

Có thể khẳng định, kể từ khi triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 67 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện chỉ thị cũng như các văn bản, chỉ thị thi đua của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn… diện mạo, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể, sau khi thực hiện Chỉ thị 40, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; các tổ chức đoàn thể huyện Nga Sơn đã rõ ràng hơn. Sự vào cuộc, phối kết hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các bên đạt kết quả to lớn. Đặc biệt, trong tất cả các khâu từ bình xét, cho vay, sử dụng vốn, thu hồi nợ đến hạn đều đã được nâng cao rõ rệt.

Đơn cử năm 2018 vừa qua, từ chương trình phối hợp với Ban dân vận huyện, các bên đã thực hiện có hiệu quả từ công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách,… đến việc tham mưu cho cấp ủy và UBND huyện về việc huy động và đầu tư phát triển kinh tế bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho nhân dân được vay vốn kịp thời. Doanh số cho vay năm 2018 đạt tới 103.082 triệu đồng với trên 11.200 lượt hộ vay vốn và các chương trình khác là 158.621 triệu đồng… đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, ngoài việc truyền tải nguồn vốn vay hiệu quả thông qua 4 tổ chức hội đoàn thể thì NHCSXH huyện Nga Sơn cũng đã phối hợp cùng với MTTQ huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tối đa tình trạng sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích và phát sinh nợ quá hạn.


Chỉ thị số 40 góp phần đẩy mạnh tín dụng chính sách tại huyện Nga Sơn

Theo lãnh đạo NHCSXH huyện Nga Sơn, một trong những thuận lợi để đẩy mạnh tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng một cách hiệu quả là nhờ việc đưa chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, xã. Từ đó, không chỉ nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, mà còn giúp NHCSXH cập nhật được những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý kịp thời.

Ông Phạm Ngọc Luyến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga Tiến cho rằng: “Chỉ thị 40 đã thực sự đi vào cuộc sống. Từ chỉ thị đã minh chứng về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị trong việc đẩy mạnh tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Thực tế, từ khi quán triệt thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt”.

Hộ nông dân Trịnh Văn Mậu (thôn 3, xã Nga Tiến) đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ NHCSXH huyện Nga Sơn cũng như hội đoàn thể, hội nông dân trong thực hiện nhiệm vụ tín dụng theo tinh thần Chỉ thị 40 về truyền tải nguồn vốn đến người nghèo. Nhờ đó, hộ gia đình ông từ một hộ nghèo lâu năm đã vươn lên thoát nghèo nhờ vay vốn đầu tư trồng cói.

Ông Mậu vui mừng khi không chỉ cán bộ ngân hàng, cán bộ hội đoàn thể, bản thân hộ vay như gia đình ông còn nhận được sự động viên, khích lệ từ chính Chủ tịch UBND xã về phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đó chính là những đổi thay, là thành quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Nga Sơn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, ông Cù Minh Thanh – Giám đốc NHCSXH huyện Nga Sơn khẳng định: Trong thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất  lượng giáo dục, NHCSXH huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cấp cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Công tác đó trong năm 2019 này sẽ ý nghĩa, thiết thực hơn khi toàn huyện đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu đưa 6 xã còn lại cán đích xã NTM, tiến tới huyện NTM vào năm 2020.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/kinh-te/nga-son-chi-thi-so-40-gop-phan-day-manh-tin-dung-chinh-sach.html