Nga Mỹ điểm sáng nông thôn mới

2269

Là mảnh đất có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, xã Nga Mỹ nằm ở phía nam của huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), có tuyến quốc lộ 10B chạy qua thuận lợi cho phát triển kinh tế

* 5 năm, hoàn tất 19 tiêu chí

Toàn xã có 1.356 hộ với 4.975 nhân khẩu, được chia làm 8 thôn, diện tích tự nhiên 364.18 ha. Nga Mỹ là 1 trong 7 xã được Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn chọn làm xã điểm về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

12-12-48_img_9929

Xã Nga Mỹ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM

Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Nga Mỹ kể lại, thời điểm được giao trọng trách này, cả lãnh đạo và nhân dân Nga Mỹ đều lúng túng, do chưa có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Hơn nữa, trong điều kiện thiếu thốn về vật chất, nguồn vốn của địa phương, nên một số cán bộ và người dân trong xã có tâm lý trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa ý thức được vai trò nòng cốt của địa phương.

Tuy nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp, Đảng ủy và UBND xã đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-ĐU ngày 12/4/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dưng NTM, do ông Lê Văn Mão, Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban.

Sau đó, Đảng ủy – UBND xã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, tập huấn để mọi cán bộ và nhân dân trong xã xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, “mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong việc tham gia”, không trông chờ, ỷ lại.

Khó khăn nhất trong quá trình xây dựng NTM ở Nga Mỹ là nguồn vốn hỗ trợ của các cấp rất thấp, trong khi nguồn lực của xã và vốn đóng góp của người dân thì có hạn. Bởi vậy, Đảng ủy, UBND xã đã lên kế hoạch chi tiết, từng bước thực hiện các tiêu chí, vận động tuyên truyền để tìm kiếm sự đồng thuận của toàn thể cán bộ và nhân dân Nga Mỹ, kể cả việc huy động nguồn lực từ những người con xa quê trở về đóng góp xây dựng quê hương.

Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, xã Nga Mỹ đã huy động được tổng số vốn hơn 112 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ 21,87 tỷ đồng; ngân sách huyện 1,5 tỷ đồng; ngân sách xã 33 tỷ đồng; vốn lồng ghép 5 tỷ đồng; huy động ủng hộ của con em ở xa quê 1,2 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 42,8 tỷ đồng, vốn tín dụng 26,4 tỷ.

Bằng sự đoàn kết và ý chí quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra, cán bộ và nhân dân xã Nga Mỹ đã từng bước hoàn thành các tiêu chí.

Năm 2012, Nga Mỹ hoàn thành 5/19 tiêu chí, năm 2013 thêm 6 tiêu chí, đến năm 2014, xã có 16 tiêu chí được hoàn thành. Cuối năm 2015, Nga Mỹ đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí, được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn NTM và tặng thưởng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Nga Mỹ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm qua đạt 13,5%/năm, giá trị canh tác năm 2015 đạt 105 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 25,5 triệu, tăng 15,3 triệu đồng so với năm 2010.

Đặc biệt cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chiếm 28,3%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 35,7%; dịch vụ – thương mại chiếm 36%.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế- xã hội ngày càng được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình trọng yếu được hoàn thiện, đưa vào sử dụng như khu công sở xã, trạm y tế, hệ thống đường giao thông ở các thôn…đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ phát triển SX và đời sống nhân dân.

Nhìn lại những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân Nga Mỹ đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là: Huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân trong xã, lấy nhân dân làm chủ thể với tinh thần “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra; dân đóng góp, dân hưởng thụ”; Tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí cần thiết, nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân; Không nóng vội, chủ quan trong quá trình thực hiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

Nguồn: http://nongnghiep.vn/diem-sang-nong-thon-moi-nga-my-post157753.html