Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nga Sơn

804

 Những năm gần đây, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nga Sơn có sức lan tỏa ngày càng sâu, rộng trên các lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Nông dân xã Nga Yên thu hoạch dưa

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, mỗi năm mỗi đơn vị, địa phương xây dựng mới ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực trở lên. Các mô hình “Dân vận khéo” bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các cấp chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cánh đồng mẫu lớn; XDNTM, đô thị văn minh. Điển hình như các mô hình: Trồng bưởi Diễn, hồng xiêm, đào, quất cảnh ở xã Nga Liên, Nga Thanh, Nga Thái, Nga Hải; trồng nấm rơm ở xã Ba Đình, trồng cây thuốc lào ở xã Nga Văn, trồng dưa hấu ở các xã: Nga Trung, Nga Yên, Nga Hưng, thị trấn; trồng khoai tây ở các xã: Nga Trường, Nga Thành; trồng rau an toàn ở xã Nga Yên, Nga An; trồng hoa thay cỏ dại ven đường, khu công cộng do hội phụ nữ huyện chủ trì chỉ đạo thực hiện… đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào XDNTM đã và đang tạo được khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 72-KH/HU và Chỉ thị số 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XXI). Đến nay, toàn huyện có 15/26 xã, 114 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí; nhân dân đã và đang tích cực đầu tư xây dựng mới, tu sửa nhà ở, tường rào, các công trình vệ sinh, công trình nước sạch, cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế cao, xây dựng và tu sửa các thiết chế văn hóa ở khu dân cư… để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Dẫn chúng tôi thăm vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của xã Nga Yên vào những ngày đầu xuân, Chủ tịch UBND xã Nga Yên Phạm Bá Bốn cho biết: Thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xã tập trung quy hoạch 14 ha vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo hướng VietGAP, đưa các loại cây con, giống mới có giá trị cao vào sản xuất tại địa phương như: Khoai tây, dưa hấu, dưa hồng, dưa Kim Hoàng hậu, rau màu các loại. Đồng thời khuyến khích các hộ dân có điều kiện tập trung đầu tư phát triển đa ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người từ 27,3 triệu đồng (năm 2015) tăng lên 44 triệu đồng (năm 2018), giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,85% (năm 2015) xuống còn 2,13% (năm 2018).

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong XDNTM trên địa bàn huyện Nga Sơn thời gian qua đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Huyện đã triển khai kế hoạch XDNTM hàng năm tới từng hộ dân, sát với thực tế từng xã, qua đó đã huy động được nguồn lực trong dân tham gia XDNTM. Trong 2 năm (2017 – 2018), hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến trên 10,6 ha đất, tự nguyện phá dỡ 4.344m tường rào để mở rộng đường giao thông; đầu tư xây mới, chỉnh trang 1.874 ngôi nhà, 1.350 cổng, ngõ, 650 công trình vệ sinh… trị giá hơn 300 tỷ đồng; cải tạo 191 ha vườn tạp, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 35 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống theo tiêu chí NTM.

Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động, sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và ổn định của địa phương. Thông qua công tác dân vận, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được phổ biến rộng rãi đến nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/lan-toa-phong-trao-dan-van-kheo-o-huyen-nga-son/97588.htm