Kinh tế trang trại giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động

1141

Ông Nghiêm Xuân Hà, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) cho biết, đến nay, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động.

Mô hình chăn nuôi trang trại lợn công nghiệp – thế mạnh ở Nga Thành.

Cụ thể, huyện Nga Sơn hiện có 71 trang trại, 353 gia trại, trong đó 47 trang trại nuôi lợn quy mô trên 500 con/trang trại; 24 trang trại gia cầm bình quân 4.000 con/trang trại. Lợi nhuận bình quân mỗi trang trại đạt từ 130 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm. Các trang trại trên địa bàn huyện tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Kinh tế trang trại phát triển theo hướng bền vững đã tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, huyện Nga Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách quy hoạch đất, vốn, khoa học – kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản liên doanh, liên kết hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm với chủ trang trại…

Bên cạnh đó, các hộ dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen sản xuất manh mún, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trang trại chất lượng cao, quy mô lớn gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng giúp huyện Nga Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Nguồn: http://baodansinh.vn/kinh-te-trang-trai-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-3000-lao-dong-d72376.html