Kiểm tra liên ngành về quản lý an toàn thực phẩm tại huyện Nga Sơn

603

Ngày 13/6, Đoàn kiểm tra liên ngành của Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm đợt 1 năm 2019 tại huyện Nga Sơn.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã kểm tra khu sản xuất rau an toàn, cơ sở sản xuất bánh sinh nhật, cửa hàng kinh doanh, buôn bán thực phẩm…tại xã Nga Yên và xã Nga Văn, huyện Nga Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Nga Sơn, hiện nay huyện đang nỗ lực xây dựng 36 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 40/75 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo an toàn thực phẩm. 6 tháng đầu năm, huyện Nga Sơn đã thành lập 57 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã, kiểm tra 580 cơ sở và xử phạt 23 cơ sở vi phạm. Các xã trên địa bàn huyện đã cơ bản  kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo của một số xã còn chưa quyết liệt, sâu sát; một số chỉ tiêu chưa đạt theo yêu cầu; chưa xử phạt nghiêm đối với những cơ sở chưa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả huyện Nga Sơn nỗ lực đạt được trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời đề nghị huyện cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng được các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp tại các xã, thị trấn; đề ra thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng chỉ tiêu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Nguồn: http://www.truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su-chinh-tri/201906/kiem-tra-lien-nganh-ve-quan-ly-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-nga-son-8207990/