Huyện Nga Sơn triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017

991

Theo kế hoạch, huyện Nga Sơn tổ chức tiêm đồng loạt các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo 2 đợt chính. Đợt 1 tổ chức tiêm từ ngày 9 đến 18-3; đợt 2 tiêm trong tháng 8.

Theo đó, đối với đàn trâu, bò, dê bắt buộc phải tiêm vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng và lở mồm, long móng. Đối với đàn lợn tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu lợn; tiêm vắc-xin lở mồm, long móng cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn ở trang trại, gia trại. Đàn chó tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Đàn gia cầm tiêm vắc-xin newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm. Cùng với 2 đợt tiêm phòng chính, huyện yêu cầu các địa phương thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm trong 2 đợt chính và số mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng.
UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn triển khai ngay kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1; kiện toàn lại ban chỉ đạo; tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch của UBND huyện về thời gian, số lượng, nâng cao chất lượng tiêm phòng; đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm những chủ chăn nuôi gia súc không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo thẩm quyền

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n166408/Huyen-Nga-Son-trien-khai-ke-hoach-tiem-phong-cho-dan-gia-suc,-gia-cam-dot-1-nam-2017