Huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

792

Sáng ngày 24/05/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo có Đồng chí Trần Ngọc Quyết – TVHU, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện (PCTT&TKCN), đồng chí Thịnh Văn Huyên – TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện cùng thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện. Phía 27 xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng ban chỉ huy quân sự và công chức Nông nghiệp – Môi trường tham dự.

Năm 2018, trước diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết, để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, huyện đã chủ động nguồn vốn để đầu tư nâng cấp cứng hóa hệ thống các tuyến đê hữu sông Hoạt, sông Càn, cống Đồng Làn trên đê Tả sông Lèn, cống trạm bơm Nga Thiện trên đê hữu sông Hoạt, cống Cửa Cày trên Kênh Văn Trường Thiện với tổng đầu tư kinh phí 3,1 tỷ đồng. Công tác quản lý bảo vệ các tuyến đê được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Bên cạnh đó, xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đã tập trung chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; Ban chỉ huy PCTT&TKCN từ huyện đến các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, xây dựng cụ thể phương án trọng điểm PCTT, thành lập ban chỉ huy trọng điểm phòng chống thiên tai; các cụm PCTT&TKCN đã tổ chức tốt diễn tập, xử lý tình huống phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, cơ số thuốc và các loại vật tư nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, một số đơn vị xây dựng tốt phương án di tản dân cư…

Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai- TKCN năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quyết – TVHU – Phó Bí thư HU – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nga Sơn năm 2019 đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, đơn vị trong công tác chủ động phòng chống thiên tai năm 2018, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra, đồng chí đề nghị: Văn phòng PCTT&TKCN huyện xây dựng phương án PCTT năm 2019 cụ thể, sát thực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo PCTT cấp huyện; Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai với phương châm” Phòng là chính”; Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng tốt nhu cầu phòng chống thiên tai; phối hợp với Hạt quản lý Đê điều rà soát các tuyến đê, kè cống để có kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đê xung yếu, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm luật đê điều; trên cơ sở phương án, kế hoạch của cụm, các xã, thị trấn thành lập các đoàn thẩm định trình UBND huyện phê duyệt phương án PCTT của các cụm, các xã, thị trấn; tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu vật tư sát với tình hình thực tế của các đơn vị; Trưởng các phòng, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các cụm trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án PCTT cụ thể, sát đúng với thực tế. UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, xác định vùng hay bị ngập lụt để xây dựng phương án phòng chống thiên tai, TKCN, phương án di dời dân ra khỏi vùng bị ngập lụt sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện tốt phương châm ” 4 tại chỗ”; rà soát, bổ sung vật tư, phương tiện đảm bảo đủ chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Các ngành Điện lực, Viễn Thông, Bưu điện huyện, Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án cụ thể của đơn vị sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện xây dựng phương án PCTT năm 2019 có hiệu quả. Ủy ban MTTQ, Phòng LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng phương án nhận cứu trợ của các tổ chức, cá nhân để cứu trợ kịp thời cho người dân khi có sự cố xảy ra; các đoàn thể chính trị, xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực chủ động tham gia thực hiện có hiệu quả công tác PCTT&TKCN nhằm góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra trong năm 2019

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Nguồn: http://ngason.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-qp-an/huyen-nga-son-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019.html