Huyện Nga Sơn tích tụ được 446,5 ha đất sản xuất nông nghiệp

1113

Những năm qua, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung quy mô lớn. Đến trung tuần tháng 6-2018, huyện đã thực hiện dồn đổi, tích tụ được 446,5 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới ở xã Nga Thành.

Những mô hình tích tụ ruộng đất tập trung ở các xã: Nga Tiến 112,4 ha, Nga Lĩnh 167,16 ha, Nga Nhân 50,95 ha, Nga Bạch 40,69 ha, Nga Hưng 44,65 ha… Diện tích đất được dồn đổi, tích tụ chủ yếu thực hiện xây dựng phát triển trang trại tổng hợp, trang trại nuôi trồng thủy sản, trang trại chăn nuôi.

Việc đẩy mạnh tích tụ ruộng đất đã giảm số hộ canh tác, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đầu tư, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Một số mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao, như: Mô hình thâm canh cây dưa hấu tại xã Nga Trung cho hiệu quả kinh tế khoảng 120 triệu đồng/ha/vụ; mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản tại xã Nga Tiến cho thu nhập 400 đến 500 triệu đồng/ha/năm; mô hình trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp ở xã Nga Lĩnh; mô hình trồng rau an toàn ở các xã Nga Yên, Nga Thành…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/tgyf16/new-article.aspx