Huyện Nga Sơn thực hiện các giải pháp bảo đảm nước tưới cho vụ chiêm xuân 2017-2018

833

Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2017-2018, huyện Nga Sơn gieo cấy 3.970 ha lúa. Để chủ động cung ứng nước phục vụ sản xuất, huyện chỉ đạo đơn vị thủy nông chủ động tích nước tại các kênh, mương, ao, hồ, tiến hành chốt giữ nước trên các trục kênh.

Nông dân cấy lúa vụ chiêm xuân (Ảnh: Phan Thắng)

Đồng thời, huyện đã chủ động đấu mối với các đơn vị thủy nông của tỉnh Ninh Bình thực hiện lấy nước về sông Càn, sông Hoạt để tạo nguồn nước ngọt cung cấp cho các trạm bơm, kịp thời bơm nước phục vụ công tác gieo cấy. Bên cạnh đó, thời gian qua, huyện cũng đã chỉ đạo chính quyền các xã ra quân làm thủy lợi mùa khô, khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn nước phục vụ sản xuất.

Nhìn chung, lượng nước phục vụ cho công tác gieo cấy đầu vụ cơ bản được bảo đảm. Huyện đã và đang thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nguồn nước ngay từ đầu vụ, kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi để phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng.