Huyện Nga Sơn – Thanh Hóa: Trên con đường phát triển và đổi mới

1800

Năm 2016 huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn cùng với đó Chính quyền và người dân Nga Sơn tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh tế 2015–2020.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp nhiều ngành nghề then chốt cũng đang sản xuất cầm chừng đã tác động tới người dân rất nhiều. Trước tình hình đó, Uỷ ban nhân dân và Đảng bộ huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư, kết hợp với sự nỗ lực của người dân nền kinh tế – xã hội huyện Nga Sơn đã có những bước phát triển rõ rệt.

Lễ kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng Bộ huyện Nga Sơn đã được long trọng tổ chức và thành công tốt đẹp.

Vấn đề kinh tế luôn được Nhà nước quan tâm hàng đầu cho nên Uỷ ban huyện Nga Sơn cũng đã chú trọng, tăng trưởng kinh tế trên khu vực của huyện nhà và đạt được những thành tích đáng ghi nhận cụ thể như: diện tích cây lương thực có hạt tăng 0,5% so với cùng kỳ, diện tích lúa tăng 0,9 tạ/ha so với cùng kỳ, diện tích thuốc lào cũng tăng 75,3% so với cùng kỳ,… ngoài ra diện tích cói, cây lương thực, diện tích lạc cũng vẫn được duy trì đúng chỉ tiêu đề ra. Tổng sản lượng thủy sản ước tính cũng tăng 1,4% so với cùng kỳ…

Song hành cùng diện tích cây lương thực thì việc chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả đó Uỷ ban đã đưa ra công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm cả hai đợt đạt kết quả cao nên đã không để dịch bệnh xảy ra.

Uỷ ban nhân dân huyện cũng đưa ra những chương trình xây dựng nông thôn mới, thu về những chuyển biến đáng ghi nhận. Kết quả chương trình thu được tiêu biểu như: giá trị xuất khẩu trong chín tháng đầu năm đã tăng 15,2% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ thương mại phát triển khá.

Tổ chức thành công lễ “cắt băng khánh thành chợ huyện Nga Sơn”. Các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tiếp tục huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng trưởng. Đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển của huyện nhà, Uỷ ban tiếp tục giải ngân sách và chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo đúng thời gian quy định.

Kinh tế được đề cao; văn hóa – xã hội cũng luôn được ủy ban huyện Nga Sơn quan tâm chú trọng. Huyện đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng quy định được đề ra. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng. Chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì và tăng so với năm 2015, trình độ chuyên môn của giáo viên các cấp được nâng cao rõ rệt. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Các chính sách an sinh xã hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác nội chính luôn đảm bảo đúng quy định được giao.

Tất cả những đơn thư kiến nghị đều được giải quyết kịp thời, dứt điểm, không có đơn thư tồn động, hạn chế tối đa phát sinh; Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Trật tự an toàn giao thông được kìm chế, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong chín tháng đầu năm 2016.

Huyện Nga Sơn có được những thành tích đáng ghi nhận như hiện tại thì chúng ta không thể không nhắc tới Đảng bộ của nhân dân huyện Nga Sơn. Dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Bằng chương trình hành động “Sản xuất phát triển, cuộc sống sung túc, diện mạo sạch sẽ, thôn xóm văn minh và quản lý dân chủ”, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010–2015 đề ra: tình hình chính trị luôn ổn định; kinh tế ngày càng phát triển tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%; hoạt động văn hóa xã hội được cải thiện đa dạng phong phú, đi vào chiều sâu mang tính bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân;

Quốc phòng an ninh từng bước phát triển theo hướng chính quy hiện đại. Về phong trào xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2014 có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến hết năm 2015 có 7 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Những thành quả đạt được vừa qua cũng là bước đệm vững chắc để Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Là một trong bốn đơn vị vinh dự được Ban thường vụ Tỉnh ủy chọn để tổ chức đại hội điểm, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân huyện Nga Sơn đã thực hiện nghiêm túc, khẩn trương. Từ công tác chuẩn bị đến tiến hành Đại hội đều được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, không phô trương, hình thức.

Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân với phương châm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh dịch vụ , phát huy nội lực là chính, khai thác tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội nâng cao đời sống dân sinh đảm bảo tốt an ninh quốc phòng.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm lên 13,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 41 triệu đồng trở lên; tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 80%. Tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hàng năm có 85% trở lên cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 45% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiên tiến xuất sắc; phấn đấu đến năm 2020 Nga Sơn trở thành huyện Nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đề ra.

Nguồn: http://giadinhphapluat.vn/huyen-nga-son%E2%80%93-thanh-hoa-tren-con-duong-phat-trien-va-doi-moi-p43593.html