Huyện Nga Sơn tập trung tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp quy mô lớn

833

Để hoàn thành mục tiêu tích tụ, tập trung 900 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn 2019- 2025, huyện Nga Sơn chủ trương đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát huy vai trò của Hợp tác xã và  khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, gần 40 hộ dân thôn Phương Phú, xã Nga Thạch đã ký hợp đồng cho công ty TNHH Vạn Hoa thuê 5 ha với thời hạn 30 năm, để xây dựng mô hình sản xuất rau quả ứng dụng công nghệ cao.Theo hợp đồng, công ty sẽ trả tiền thuê đất bằng lúa hằng vụ, đồng thời  thuê lao động của các hộ để sản xuất.  Ngoài ra, xã cũng đã hỗ trợ 3 triệu đồng/sào cho các hộ tham gia mô hình tích tụ ruộng đất. Lợi ích và sinh kế được đảm bảo khiến người dân  yên tâm góp đất để sản xuất ngay trong vụ mùa năm nay.

Dựa theo kế hoạch, chỉ tiêu tích tụ ruộng đất mà tỉnh giao, huyện Nga Sơn đã rà soát thực tế,  giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã thực hiện theo từng năm và cả giai đoạn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nắm rõ ý nghĩa chương trình; xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương. Huyện cũng chỉ đạo các xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực, hướng dẫn địa điểm và phương thức tổ chức sản xuất phù hợp. Trước mắt, trong năm 2019 mỗi xã sẽ triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tích tụ tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, dựa theo quy hoạch sản phẩm chủ lực của địa phương, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mục tiêu trọng tâm của tích tụ, tập trung đất đai là để khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, nhỏ lẻ, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Do vậy, Nga Sơn đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hết năm 2019, toàn huyện tích tụ được 140 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó có trên 10% diện tích áp dụng công nghệ cao. 

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201905/huyen-nga-son-tap-trung-tich-tu-ruong-dat-phat-trien-nong-nghiep-quy-mo-lon-8204310