Huyện Nga Sơn tập trung sản xuất vụ Đông 2018 – 2019

1048


Hiện nay, huyện Nga Sơn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ Đông 2018 – 2018. Vụ Đông năm nay, huyện có kế hoạch gieo trồng trên 1.700 ha cây màu,  chủ yếu là trà đông muộn phục vụ nhu cầu trong dịp Tết nguyên đán

Huyện đã giao chỉ tiêu về cây trồng, diện tích cho từng địa phương, đấu mối với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Riêng diện tích chuyên canh cây mầu, người dân đã chủ động gieo trồng để có sản phẩm cung ứng thời vụ.

Bà Bùi Thị Tươi – Xóm 9, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn: Nhà tôi bình quân mỗi năm làm 7 sào cây vụ Đông, hiện tại gia đình đã trồng được 5 sào, còn 2 sào đang tiến hành trồng tiếp. Xác định vụ Đông là vụ cho thu nhập chính, cao hơn so với trồng lúa nên gia đình luôn tập trung làm.

Những năm gần đây, huyện Nga Sơn xác định vụ Đông là vụ sản xuất chính, giúp người dân tăng thu nhập từ việc chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.


Ông Mai Văn Công – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Nga Sơn: Trên cơ sở thực tế của địa phương, hàng năm huyện cũng chủ động xây dựng các phương án sản xuất, làm sao đảm bảo diện tích và nâng cao giá trị thu nhập, bên cạnh việc bố trí cây trồng giá trị kinh tế cao, huyện cũng đấu mối với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm.

Nguồn: http://www.truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201810/huyen-nga-son-tap-trung-san-xuat-vu-dong-2018-2019-8149626/