Huyện Nga Sơn tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và quản lý các công trình thủy lợi nội đồng

1213

Chỉ đạo đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo UBND huyện, các xã, thị trấn xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án “Đầu tư cải tạo, nâng cấp và quản lý các công trình thủy lợi nội đồng”; có cơ chế hỗ trợ nhằm tạo động lực cho các địa phương thực hiện.

 Kết quả, trong năm 2017, từ các nguồn vốn huy động, toàn huyện đã đầu tư kiên cố hóa, sửa chữa 23,4 km kênh mương, 53,5 km đường giao thông nội đồng, 34,2 km đường giao thông nông thôn. Các công trình hạ tầng được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.