Huyện Nga Sơn tập trung chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho hội viên nông dân

1616

Những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Nga Sơn luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt hội luôn chú trọng công tác chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, qua đó nhiều hội viên đã năng động trong cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế.

56c98f43_1456049987

Hội viên nông dân xã Nga Tân áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trồng trọt cho giá trị thu nhập cao.

Nhằm góp phần nâng cao trình độ sản xuất cho hội viên, hàng tháng, hàng quý, Hội Nông dân xã Nga Tân đã thông báo rộng rãi về kế hoạch tập huấn, dạy nghề cho nông dân nắm bắt đăng ký học theo nhu cầu. Trên cơ sở đó, hội phối hợp với các cấp, ngành liên quan để mở các lớp nghề, tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật (KHKT) cho nông dân. Năm 2015, hội nông dân xã tổ chức được 6 lớp chuyển giao KHKT, dạy nghề cho hội viên nông dân, bình quân mỗi lớp thu hút hơn 30 học viên tham gia. Hiệu quả của những lớp chuyển giao KHKT, đào tạo nghề cho nông dân thể hiện rất rõ trong quá trình sản xuất của hội viên, từng bước tăng năng suất, thu nhập và giảm chi phí sản xuất. Trao đổi với chị Lê Thị Thanh, một hội viên nông dân ở xã Nga Tân, chúng tôi được biết: Gia đình chị trước đây là một trong những hộ nghèo của xã, nhưng được sự hỗ trợ, giúp đỡ của hội nông dân xã, gia đình chị đã xây dựng được mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả và gia đình chị đã vươn lên thành hộ khá. Được tập huấn, chuyển giao KHKT, chị và nhiều hội viên nông dân khác đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để giúp hội viên nông dân nâng cao kiến thức về KHKT cũng như có vốn để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua các cấp hội nông dân huyện Nga Sơn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Hàng năm, các cấp hội nông dân trong huyện đều có kế hoạch phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn, hội thảo chuyển giao KHKT cho nông dân về trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội nông dân ở cơ sở; củng cố, phát triển các câu lạc bộ, nêu gương các điển hình tiên tiến nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) để khuyến khích, thu hút hội viên, nông dân tích cực tham gia ứng dụng các thành tựu KHKT, công nghệ phù hợp với thực tế vào phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, tổ hợp tác kinh tế… Tăng cường tổ chức các hình thức hoạt động và phổ biến các kiến thức khoa học, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các cấp hội nông dân trong huyện còn tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan học tập, kinh nghiệm các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh. Năm 2015, hội nông dân huyện tổ chức 8 hội nghị, hội thảo về kỹ thuật trồng chăm sóc cây thanh long, bưởi Diễn, ổi tứ quý tại xã Nga Phú; phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc, chiết ghép, cải tạo giống cây ăn quả cho 570 cán bộ, hội viên nông dân; chuyển giao 23 lớp tập huấn kỹ thuật làm đệm lót sinh học và làm phân vi sinh… Từ việc chuyển giao các tiến bộ KHKT đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ở nhiều địa phương trong huyện ngày càng thay đổi, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Năm 2015, toàn huyện có 12.503 hộ đạt gia đình SXKD giỏi 4 cấp.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/khoa-hoc-cong-nghe/n150164/Huyen-Nga-Son-tap-trung-chuyen-giao-khoa-hoc—ky-thuat-cho-hoi-vien-nong-dan