Huyện Nga Sơn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

1148

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT), huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và đề ra các giải pháp để khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, trong khu dân cư.

3 tháng đầu năm 2017, huyện đã chỉ đạo 7 chủ trang trại chăn nuôi công nghiệp khắc phục ô nhiễm môi trường; xử phạt vi phạm môi trường đối với Công ty TNHH Ms Vina, số tiền 15 triệu đồng; cấp 1.076 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở, đăng ký biến động quyền sử dụng đất 4.531 hồ sơ; rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch cấp GCNQSDĐ tồn đọng cho nhân dân.

Thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, không để lấn chiếm, tự làm các mô hình kinh tế không đúng quy hoạch. Phấn đấu trong quý II-2017 cấp được 50-60% GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ nông dân; giải quyết tồn đọng cấp GCNQSDĐ cho nhân dân theo kế hoạch…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/khoa-hoc-cong-nghe/n168296/Huyen-Nga-Son-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-Nha-nuoc-ve-tai-nguyen-va-moi-truong
Xem thêm: https://ngason.vn/tin-tuc/kinh-te-xa-hoi/huyen-nga-son-479-ho-chan-nuoi-su-dung-dem-lot-sinh-hoc.html