Huyện Nga Sơn: Phát triển vùng chuyên canh dưa gắn với thị trường

1426

Vụ xuân 2016, huyện Nga Sơn quy hoạch 14 ha vùng chuyên canh dưa tại các xã Nga Yên và Nga Hưng. Mỗi ha trồng dưa được huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, ni-lông che phủ, đồng thời thuê 2 chuyên gia từ tỉnh Hải Dương về hướng dẫn kỹ thuật canh tác…

img4734_whqx

Để mô hình phát triển bền vững, huyện đấu mối và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Đến trung tuần tháng 6, vụ dưa hấu đầu tiên đã kết thúc với năng suất trung bình đạt 1,6 tấn/sào (tương đương 32 tấn/ha). Với giá dưa tại ruộng trung bình 5.000 đồng/kg, mỗi ha dưa cho thu nhập tới 160 triệu đồng sau 3 tháng canh tác. Sau khi trừ chi phí, nông dân tham gia trồng dưa có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha.
Sau vụ dưa hấu, nông dân tham gia vùng chuyên canh đã và đang canh tác lứa dưa lê, chuẩn bị cho thu hoạch trong ít ngày tới.