Huyện Nga Sơn phát huy nội lực để giảm nghèo bền vững

1185

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cùng với sự đổi mới về phương pháp, đổi mới trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Nga Sơn còn quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ người nghèo nỗ lực vươn lên, tránh tâm lý trông chờ, ỉ lại vào Nhà nước.

Từ khi bắt đầu triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, huyện Nga Sơn còn 3.738 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,36. Qua rà soát, các  nguyên nhân nghèo được chỉ ra chủ yếu do thiếu nguồn vốn phát triển sản xuất, một số hộ do ốm đau, già cả. Từ việc xác định nguyên nhân nghèo, các xã đã triển khai các giải pháp giảm nghèo phù hợp.

Hiện nay, huyện Nga Sơn còn trên 2.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,03%.  Huyện xác định từng bước thay đổi các giải pháp giảm nghèo theo hướng giảm dần việc hỗ trợ trực tiếp theo kiểu cho không, mà chuyển sang cho vay có điều kiện, có hoàn trả để người nghèo phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm khuyến khích, thúc đẩy nỗ lực vươn lên của hộ nghèo.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/huyen-nga-son-phat-huy-noi-luc-de-giam-ngheo-ben-vung(1).html