Huyện Nga Sơn: Kinh tế trang trại giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động

1386

Xác định phát triển kinh tế trang trại là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi ruộng trũng, đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa; tổ chức cho các chủ trang trại đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình chăn nuôi trang trại ở các địa phương trong và ngoài tỉnh; phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho các hộ nông dân; tạo điều kiện về quỹ đất, vay vốn để xây dựng trang trại; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đối với những trang trại đủ tiêu chí quy định để chủ trang trại yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài.

heo-tren-nen-dem-lot-sinh-thai(1)

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi trong cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm với chủ trang trại; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát hoạt động giết mổ, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm… Đến nay, toàn huyện có 917 trang trại, gia trại, trong đó có 72 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng.

Để tiếp tục khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại, gia trại, huyện Nga Sơn đang có phương án xây dựng, quy hoạch khu, cụm chăn nuôi tập trung; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cải tiến phương thức sản xuất trong phát triển trang trại, gia trại trên địa bàn huyện

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/society?ID=153887