Huyện Nga Sơn khai thác tiềm năng, phát triển thủy sản

2125

Nghề nuôi trồng thủy sản ở Nga Sơn đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng cho hộ nông dân vươn tới hình thức sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ nuôi trồng thủy sản, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Yên Thành Lai, xã Nga Tân cho hiệu quả . Khánh Phương

Tại các xã vùng triều của huyện Nga Sơn, phát triển thủy sản được xác định là một trong các chương trình trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế của huyện.

Mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Yên Thành Lai, ở thôn 5, xã Nga Tân, đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Với diện tích hơn 3 ha nuôi trồng  thủy sản  tại khu đồng Nam T3, ông Lai đã đầu tư nuôi thâm canh cải tiến tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cua biển. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 600 đến 800 triệu đồng. Năm nay thời tiết thuận lợi nên ngay từ đầu tháng 4, gia đình ông đã hoàn thành việc xuống giống 5 vạn tôm sú, 7 vạn tôm thẻ chân trắng, hơn 7.000 con cua biển.

Nhờ các chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản,  như: Tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình: đê sông, đê biển,  hệ thống kênh, cống cấp, thoát nước vùng nuôi tôm công nghiệp… đã tạo động lực giúp các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế. Đến nay, huyện Nga Sơn có 1.589 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi nước ngọt 804 ha; nuôi nước mặn 375 ha, nuôi nước lợ 410 ha, tập trung ở các xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy. Một số hộ gia đình bước đầu áp dụng hình thức nuôi thâm canh và công nghiệp công nghệ cao trên nhiều đối tượng nuôi, kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào nuôi trồng, vệ sinh ao nuôi thường xuyên, tiến hành phơi ải, rắc vôi khử trùng sau mỗi vụ thu hoạch… đã góp phần nâng cao năng suất và đem lại giá trị kinh tế cho ngành nuôi trồng thủy sản. Năm 2016, tổng sản lượng ngành thủy sản của huyện đạt  4.672  tấn; 6 tháng đầu năm 2017, ước đạt 3.100 tấn, trong đó sản lượng khai thác hải sản đạt 1.100 tấn, nuôi trồng thủy sản đạt 2.000 tấn.

Nghề nuôi trồng thủy sản ở Nga Sơn đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng cho hộ nông dân vươn tới hình thức sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ nuôi trồng thủy sản, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu.  Tuy nhiên, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ở Nga Sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc nhiều vào khí hậu, thời tiết, nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm, nguồn thức ăn trong môi trường tự nhiên giảm. Việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý môi trường nuôi trồng còn nhiều yếu kém, chưa quy hoạch chi tiết các vùng nuôi; ao, đầm nuôi; hệ thống cấp, thoát nước phục vụ sản xuất chưa khoa học và thuận lợi. Công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống điện còn thiếu, chưa đồng bộ và nhiều bất cập. Các doanh nghiệp, các hộ dân thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất; chất lượng con giống không bảo đảm; giá cả thức ăn, con giống tăng cao.

Để nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đạt hiệu quả cao, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa qua huyện Nga Sơn đã ban hành Đề án “Phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Nga Sơn giai đoạn 2017 – 2025”. Theo đó, mục tiêu của đề án là khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế về diện tích đất, mặt nước và các nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản. Phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, có sức cạnh tranh cao và bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp và cơ cấu kinh tế của huyện. Chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, đối tượng nuôi có giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao; đồng thời, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đang thực hiện tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Khuyến khích phát triển hình thức liên kết hợp đồng giữa doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến với người nuôi hoặc nhóm hộ nuôi.  Tập trung phát triển các đối tượng nuôi có ưu thế, lợi thế và hiệu quả kinh tế như: Tôm thẻ chân trắng, cua xanh, ngao, cá vược, cá mú… Thành lập các HTX nuôi trồng thủy sản, các nhóm hộ, hộ gia đình sản xuất quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với sự tham gia đầu tư của Nhà nước, các hộ dân cũng cần chủ động trong củng cố, nâng cấp hệ thống bờ ao nuôi, đầu tư cải tạo nội đồng, xử lý môi trường. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn quy trình kỹ thuật vùng nuôi, thức ăn, thông tin kịp thời cách phòng ngừa và xử lý dịch bệnh. Đồng thời, cùng với các hộ sản xuất, các xã vùng triều có phương án tổ chức di ương nguồn giống bảo đảm chất lượng, đã qua kiểm dịch vào nuôi thả.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n171102/Huyen-Nga-Son-khai-thac-tiem-nang,-phat-trien-thuy-san