Huyện Nga Sơn hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển năm 2018

927


Sáng 7 – 12, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2019.


Các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Trong 18 chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực đã được nghị quyết của Huyện ủy Nga Sơn đề ra, tính đến đầu tháng 12 – 2018, huyện đã hoàn thành và vượt 11 chỉ tiêu, cơ bản hoàn thành 7 chỉ tiêu, là năm đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay trong thực hiện nhiệm vụ chung. Trong năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,5%; thu nhập bình quân ước đạt 34,1 triệu đồng/người/năm;  thu ngân sách nhà nước đạt hơn 342,4 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển gần 1.779 tỷ đồng. Nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trung bình trên mỗi ha canh tác đạt 130 triệu đồng/ha; thêm 5 xã đã được công nhận hoặc được duyệt hồ sơ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới…


Cói Nga Sơn năm 2018 được mùa, được giá.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phát triển trên các lĩnh vực của huyện năm 2018; thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển năm 2019. Nhiều chỉ tiêu phát triển của năm 2019 đã được đề ra, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60 triệu USD trở lên, thành lập mới 60 doanh nghiệp trở lên; tổng sản lượng lương thực 58.000 tấn, sản lượng cói khô 12.000 tấn; thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; 95% dân số trở lên được dùng nước sạch…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/bosn9s/new-article.aspx