Huyện Nga Sơn hỗ trợ phát triển cây cói

2265
Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển vùng cói, như: Hỗ trợ từ 18-25 triệu đồng/ha để cải tạo, hạ thấp mặt bằng đất trồng cói; hỗ trợ mỗi xã 30% kinh phí đầu tư xây dựng kiên cố kênh mương nội đồng nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu cho cây cói. Bên cạnh đó, tập trung hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây cói. Nhờ đó, năng suất, sản lượng cây cói của huyện Nga Sơn không ngừng được nâng cao, năng suất trung bình đạt 7 tạ/sào/năm.
 Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 ổn định diện tích 1.000 ha trồng cói, huyện Nga Sơn đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển cây cói; đồng thời, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp từ sản phẩm cói và xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm từ cói.