Huyện Nga Sơn: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 1.478 tỷ đồng

898

Nhờ thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm… nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn có tốc độ phát triển khá.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại xã Nga Hải.

9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 1.478,6 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 11,9% so cùng kỳ, đạt 72,1% kế hoạch. Trong đó, một số lĩnh vực công nghiệp đạt giá trị cao, như: Công nghiệp khai thác 19 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến 1.454,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; ngành sản xuất nước đá, cung cấp nước và xử lý rác thải ước 5,4 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-nga-son-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-uoc-dat-hon-1-478-ty-dong/107943.htm