Huyện Nga Sơn: Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 32,7 triệu USD

1501

Quý I-2018, giá trị hàng hóa xuất khẩu của huyện Nga Sơn đạt 32,7 triệu USD, bằng 29,7% kế hoạch đề ra và bằng 108,4% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty CP Sản xuất, chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, xã Nga An (Nga Sơn).
Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu, gồm: Quần áo các loại 4.963 sản phẩm; quại cói 2.010 tấn; cói chẻ 743 tấn và hàng chục nghìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói, mây tre đan… Hiện huyện Nga Sơn tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.