Huyện Nga Sơn duy trì ổn định diện tích trồng cói

1600

Về một số xã vùng cói ở huyện Nga Sơn, mặc dù đã là cuối vụ, nhưng vẫn còn nhiều bà con nông dân thu hoạch cói. Chị Đặng Thị Mai, thôn 5, xã Nga Liên cho biết: Vụ mùa này gia đình chị trồng 8 sào cói và đến nay đã cơ bản thu hoạch xong. Tuy nhiên, năm nay do mưa nhiều nên năng suất và sản lượng cói cũng bị giảm hơn so với năm ngoái, cùng với đó là giá bán thấp hơn so với năm 2015, bình quân từ 8.000 đến 9.000 đồng/kg, nên sau khi trừ chi phí người trồng cói còn lãi rất ít.

Nông dân thôn 5, xã Nga Liên xe lõi cói.
Nông dân thôn 5, xã Nga Liên xe lõi cói.

Theo ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Nga Liên, hiện toàn xã có trên 150 ha trồng cói, mặc dù vài năm trước đây cây cói gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, nhưng xã chỉ đạo bà con nhân dân kiên trì duy trì diện tích trồng cói hiện có, nhằm tăng thêm giá trị trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Năm 2015, toàn xã thu được tổng sản lượng gần 2.200 tấn cói khô, giá trị đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 140% so với năm 2014. 9 tháng năm 2016, thu được tổng sản lượng trên 1.350 tấn cói khô, giá trị đạt trên 10,5 tỷ đồng; dự kiến năm 2016, toàn xã ước đạt trên 2.170 tấn cói khô, tổng giá trị đạt khoảng 25 tỷ đồng. Mặc dù giá trị thu được từ cây cói không cao hơn so với trồng lúa và nuôi trồng thủy sản, nhưng quan trọng hơn là duy trì được ngành nghề truyền thống của địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm cho các hộ trồng cói.
Vài năm trước đây, thị trường sản phẩm cói liên tục rớt giá, cùng với một số diện tích trồng cói độ mặn cao, đất bị hoang hóa và không có thu hoạch… khiến bà con nông dân các xã vùng cói không yên tâm sản xuất. Để duy trì nghề sản xuất chiếu cói và các mặt hàng từ cây cói, huyện Nga Sơn đã ban hành Đề án phát triển kinh tế vùng cói ven biển giai đoạn 2008-2015 trên địa bàn 8 xã, với tổng diện tích quy hoạch trên 1.450 ha; đồng thời xây dựng chỉ dẫn địa lý Nga Sơn cho sản phẩm cói tại các xã Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thanh và Nga Thủy. Thực hiện đề án trên, cùng với việc chuyển đổi một phần diện tích cói sang thâm canh lúa, trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, huyện đã chỉ đạo các xã vùng cói đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong việc đầu tư thâm canh cói theo hướng hữu cơ cải tạo đất, giúp cho cây cói đâm tiêm khỏe, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng; đồng thời phối hợp với các nhà khoa học, đơn vị chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh cói; khuyến cáo các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ để 100% diện tích cói thu hoạch 2 vụ/năm. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho bà con nông dân yên tâm đầu tư sản xuất cói, huyện và các xã đã có cơ chế hỗ trợ mỗi xã 30% trong tổng kinh phí để các địa phương đầu tư kênh mương nội đồng nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu cho cây cói. Cùng với đó, trong 2 năm 2013 và 2014, UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ cải tạo hạ thấp mặt bằng, do vậy nhân dân các xã vùng cói đã cải tạo, san ủi gò bãi được gần 162ha với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng phục vụ đầu tư thâm canh cói… Nhờ cơ chế, chính sách của huyện, diện tích vùng cói luôn ổn định, đến nay tổng diện tích cói toàn huyện gần 1.700 ha, trong đó xã Nga Tân có diện tích lớn nhất 422 ha, tiếp đến Nga Thanh gần 260 ha và Nga Thủy 230 ha… Năng suất cói không ngừng được tăng lên, từ 60,6 tạ/ha (năm 2014) lên 66,5 tạ/ha (năm 2015) và 76 tạ/ha (vụ xuân năm 2016). Năm 2016, tổng sản lượng cói toàn huyện ước đạt trên 12.400 tấn cói khô, tổng giá trị ước đạt gần 137 tỷ đồng.

Theo ông Thịnh Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, để duy trì ngành nghề sản xuất và chế biến các mặt hàng từ cói, thời gian tới, cùng với việc  tiếp tục rà soát diện tích trồng cói kém hiệu quả sang mô hình nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả, huyện sẽ đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất cói; chú trọng thâm canh tăng năng suất, sản lượng, chất lượng hiệu quả cây cói trên diện tích canh tác… phấn đấu duy trì ổn định diện tích trồng cói khoảng 1.000 ha, nhằm tạo nguồn nguyên liệu cói ổn định cho việc sản xuất các mặt hàng từ cói của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cói trên địa bàn huyện.

Nguồn: http://vfpress.vn/kinh-doanh/huyen-nga-son-duy-tri-on-dinh-dien-tich-trong-coi-350462.html