Huyện Nga Sơn dẫn đầu toàn tỉnh sản phẩm OCOP

631

Với những chính sách hỗ trợ, kích cầu phù hợp, chương trình” mỗi xã một sản phẩm” đã thu hút được các đơn vị, cá nhân, chủ thể trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia tích cực. Sau 3 năm triển khai, đến nay, toàn huyện đã có 19 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn Ocop cấp tỉnh; trong đó, có 10 sản phẩm đạt 3 sao, 9 sản phẩm đạt 4 sao. Với kết quả trên, huyện Nga Sơn đang là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng đạt chuẩn sản phẩm OCOP.

Trên 3 ha đất nhận thầu của xã Nga Thạch, cuối năm 2019  công ty Cổ phần nông nghiệp Vạn Hoa đã đầu tư xây dựng trang trại sản xuất rau, quả hữu cơ. Được huyện Nga Sơn hỗ trợ 280 triệu đồng theo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công ty đã xây dựng 4000m2 nhà màng, trồng 2 loại cây chính là dưa vàng và dưa lưới theo tiêu chuẩn Vietgap. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng hoàn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng trang website để quảng bá sản phẩm… Trung bình mỗi năm, công ty cung ứng cho thị trường khoảng 200 tấn dưa, cho doanh thu trên 3 tỷ đồng. Năm 2020, công ty là đơn vị đầu tiên của huyện Nga Sơn có 2 sản phẩm : dưa lưới Vạn Hoa  và dưa vàng Vạn Hoa được công nhận đạt chuẩn 4 sao Ocop cấp tỉnh..

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, huyện Nga Sơn đã ban hành Kế hoạch Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030”;  đồng thời, xây dựng mục tiêu cụ thể từng năm để thực hiện. Huyện Nga Sơn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, tập huấn chương trình OCOP cho các đơn vị, chủ thể sản xuất trên địa bàn; tổ chức cho các chủ thể đăng ký đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng sản phẩm Ocop trong và ngoài tỉnh. Huyện phối hợp với các đơn vị tư vấn Trung ương để lựa chọn ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình trên cơ sở phát huy thế mạnh các nhóm hàng hóa đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, Nga Sơn cũng đã lồng ghép các chương trình để hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị, chủ thể phát triển kinh tế, tham gia xây dựng sản phẩm OCop như: hỗ trợ xây dựng nhà kính, nhà lưới 70 triệu đồng với quy mô 1000m2;  hỗ trợ mua máy dệt chiếu, máy se lõi phát triển tiểu thủ công nghiệp; ưu tiên mở rộng quy mô đất đai cho các đơn vị sản xuất; hỗ trợ kinh phí làm nhãn mác, bao bì sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện…

Qua thực tế cho thấy, chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện Nga Sơn đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh  gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Năm 2022, huyện Nga Sơn đặt ra mục tiêu phấn đấu có thêm 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh; nâng hạng 1 sản phẩm đạt 5 sao OCOP Quốc gia.

Theo Hương Hạnh- Sỹ Thảo/THNM 25/12/2021

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/202112/huyen-nga-son-dan-dau-toan-tinh-san-pham-ocop-8376730/